Lancimi i Programit të Inbubimit

Triple City në bashkëpunim me Barleti Hub lancuan Programin e Inkubimit 9 javor për të rinjtë!

Gjatë takimit virtual secili prej Startup-eve prezantoi idene e tij të biznesit, u njohën me mentorët dhe trajnuesit, diskutuam mbi Programin e Inkubimit, fazat e tij, kohëzgjatjen dhe përfitimet që do të kishin në përfundim të këtij programi.

Programi i Inkubimit rezultoi mjaft i suksesshëm me në total 23 aplikime. Në vijim, bazuar në nivelin e secilit Startup, Triple City dhe  Barleti Hub do të vijojnë me sesionet informuese për ndarjen e secilit nivel.