Workshop: Lean Startup

Workshopi i rradhës, i akademisë së starup-eve me temë Lean Startup – hyrje në modelimin e biznesit që u zhvillua sot në mjediset e Co-working space të Barleti Hub i prazantoi startupistëve të rinj me mënyrat më inovative të momentit në përgatitjen e një modeli biznesi bazuar në teknikat e Business Canvas Model dhe Lean Business Canvas.
Me anë të praktikës të rinjtë u aftësuan në hedhjen në letër të idesë së tyre dhe sfiduan strukturën fillestare të mënyrës se si ato e kanë konceptuar funksionimin e saj. Në këtë model që stimulon mendimin e tipit “think outside the box” ata nxiten të jenë më kreativ dhe bashkohor në mendim dhe aplikim.