Photo 1 Photo 3

SIPËRMARRJA - BARLETI BUSINESS HUB

Barleti Hub ndër të tjera, do t’ju: lidhë me komunitetin e duhur; ofrojë hapësira pune për t’ju lehtësuar fillimin e aktivitetit; si: Startup HUB / Inkubator & Akselerator Biznesi / Klubi Sipërmarrësve të Rinj/ Konkursi Planit të Biznesit.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

INFOBOX

Mr. Rubin Beqo

Tulla Cultural Center, Tirana, Albania

...
read more

Mrs. Anna Petrachi

Cantieri Teatrali Koreja, Italy

...
read more

Section

The Mayor is the executive body of the Local Government Units. He exercises all the competences to perform the functions of the municipality, implementing the decisions of the Local Council.