Triple CITY, në bashkëpunim me BARLETI HUB hapin thirrjen për aplikim për programin 9-javor të inkubimit.

Startup-et të cilat do të jenë pjesë e këtij programi 9 javor do të jenë të përzgjedhur paraprakisht nga Triple CITY dhe Barleti HUB, në muajin Shkurt 2021. Ne synojmë që të përzgjedhim  5-7 startup-e me të cilat dotë kemi mundësi të punojmë nga afër.

Nëse jeni një i ri që keni ide/startup në fin-tech, turizëm dhe ICT plotësoni formularin në vijim.

Afati i aplikimit: 21 shkurt 2021 (17:00)

Nisja e programit të inkubimit: Mars 2021

Çfarë përfitoni?
  • Njohuri dhe trajnim nga ekspertë të fushës
  • Network me rrjetin e mentorëve
  • Mundësi potenciale financimi
  • Bursë studimi për idenë fituese.
Kush mund të aplikojë?

Çdo i ri që ka një ide biznesi në fushat:

  • Fin-Tech
  • Turizmi
  • TIK
Si mund të aplikoni?

Plotësoni formularin më poshtë

Deadline: 21 shkurt 2021

THIRRJE PËR APLIKIM - Program Inkubimi

Sa anëtarë ka grupi juaj? (Fushë e detyrueshme)

Në çfarë faze është ideja /produkti juaj? (Fushë e detyrueshme)
a) Faza e idesë;b) Kemi gati prototipin;c) Jemi të regjistruar si biznes;d) Kemi deri në 3 vite në treg.

Në çfarë sektori biznesi e klasifikoni produktin tuaj? (Fushë e detyrueshme)
a) Fin-Tech;b) Turizmi;c) TIK;

Cilat janë pritshmërit tuaja nga ky program inkubimi? (Fushë e detyrueshme)
a) Mentorim;b) Trajnim;c) Network;d) Financim;e) Co-working space.

AKTIVITETET KRYESORE

Hapja e thirrjes për aplikim

Mbyllja e thirrjes për palikim (21 shkurt 2021)

Njoftimi i startup-eve të përzgjedhura për programin e inkubimit

Java 1 Nga ideja në praktikë

Java 2. The mom test

Java 3.Meet the enterpreneur

Java 4. Rëndësia e marketingut në sipërmarrje

Java 5. Dixhitalizimi dhe Pitching

Java 6. Plani financiar dhe planifikimi 1-5 vite.

Java 7. Meet the enterpreneur

Java 8. Pitching

Java 9. Demoday

KONTAKT ME NE

ADRESA

Rruga e Kosovarëve, Nd. 37, H.1, No. 5, 1019, Tiranë