Pitching, Vlorë

Qeveria gjermane, përmes GIZ, mbështet Shqipërinë duke përmirësuar kapacitetin dhe performancën e të rinjve në fushën e sipërmarrjes në lidhje me bujqësinë, gjithashtu përmes projektit SDR Albania, të implementuar nga Instituti ADRIAPOL.

Si pjesë e “Agro Challenge 2020”, aktiviteti i katërt i këtij projekti u zhvillua në 16 qershor 2020 në ambientet e “Qendrës Rinore Vlorë”. Kjo ngjarje ishte një konkurs idesh biznesi në Vlorë, ku afërsisht 7 startup-e kishin mundësinë të paraqisnin idetë e tyre të biznesit në juri.

Anëtarët e jurisë ishin:

– Z. Jeton Puka, Nënkryetar i Bashkisë Vlorë;
– Znj Esmeralda Hasani, Drejtore e Institutit Adriapol;
– Znj. Rezara Kasemi, Ligjëruese, Universiteti i Vlorës;

Vetëm 5 nga këto startup-e do të jenë pjesë e bootcamp-it të radhës që do të zhvillohet së shpejti në Tiranë.

Bazuar në situatën pandemike, ne morëm masa për të mbajtur distancën sociale, dhe secili anëtar prezantoi idenë e tij të biznesit duke mbajtur distancën fizike në mënyrë që të shmangen tubimet publike.