MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE NË EPOKËN DIXHITALE

Për të nxitur interesin në sektorin e menaxhimit të burimeve njerëzore, Barleti Hub sjell në Auditor Znj. Erta Nakuci, rekrutuese burimesh njerëzore.

24 maj 2019 | 13:00 – 15:00 | Salla B 09