Photo 1 Photo 3

INOVACION - INNOVATION LAB

Inovacioni po vërehet tek sipërmarrjet e vogla dhe përgjegjësia për zhvillimin e stafit dhe rrjetëzim zhvendoset nga sektori privat tek Universitetet, nëpërmjet: Qyteti Inteligjent / Ekonomia Dixhitale / Innovation Hub / Edukimi Dixhital

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

INFOBOX

Mr. Rubin Beqo

Tulla Cultural Center, Tirana, Albania

...
read more

Mrs. Anna Petrachi

Cantieri Teatrali Koreja, Italy

...
read more

Section

The Mayor is the executive body of the Local Government Units. He exercises all the competences to perform the functions of the municipality, implementing the decisions of the Local Council.