CREATIVE BUSINESS CUP

ALBANIA

Creative Business Cup, është më shumë sesa thjesht një konkurs mes sipërmarrësish të rinj. CBCA 2020, do të shërbejë si një mekanizëm për gjenerimin e ideve të reja për të kapërcyer sfidat e shumta që hasin industritë creative dhe kjo falë inovacionit që përftohet nga ndërlidhjet e sektorëve të ndryshëm, duke krijuar në këtë mënyrë një shoqëri më dinamike dhe më konkurruese.

 

Duke marrë shkas nga ndikimi i industrive kreative në zhvillimin ekonomik të vendeve dhe punësimin global, Creative Business Cup Albania, ka për qëllim fuqizimin e sipërmarrësve të industrive kreative, duke: i ndihmuar ata të çojnë përpara idetë e tyre të biznesit; krijuar lidhje me sponsor / financues të mundshëm; krijuar lehtësira në tregjet globale; fuqizuar më tej aftësitë e tyre inovatore në dobi të industrisë dhe shoqërisë.

 

Gjatë 2020 Creative Business Cup Albania do të jetë në kërkim të sipërmarrësve të rinj me ide kreative për t’i bërë pjesë të konkursit të madh që do të mbahet në Copenhagen, Danimarkë.

Për çfarë konkurohet?

  • Rritje kapacitetesh / Know How;
  • Rrjetëzim me biznese vendase;
  • Njohje me mentorë të ndryshëm shqiptar dhe të huaj ;
  • Pjesëmarrje në konkursin ndërkombëtar në Copenhagen (Creative Business Cup Finals in Copenhagen) me shpenzime të përfshira.

Kush mund të marrë pjesë?

Të rinjtë me ide brilante biznesi në Industrite Kreative

Si mund të aplikohet?

Hapi 1: APLIKONI me idenë tuaj të biznesit në kategorinë përkatëse: Creative Industry

Hapi 2: PËRZGJEDHJA e ideve më të mira për pjesëmarrje në bootcamp

Hapi 3: PJESËMARRJA në konkursin kombëtare, sipas fushave të aplikimit: Creative Business

Aplikoni me Startup-in tuaj në CBC ALBANIA 2020

Sa anëtarë ka grupi juaj? (required)

Në cilën fazë ndodhet Startup-i juaj (required)
a) Faza e idesë;b) Kemi gati prototipin;c) Jemi të regjistruar si biznes;d) Kemi deri në 3 vite në treg.

Lajme & Evente

Bashkia Krujë bashkohet si partner kopetitcionit CBC Albania 2020

Nismës tonë CBC Albania 2020, ju bashkua një partner si Bashkia Krujë. Partnerë të tjerë…

Creative Business Cup Albania 2020 është në kërkim të sipërmarrësve të rinj me ide kreative dhe premtuese

Creative Business Cup Albania 2020 është në kërkim të sipërmarrësve të rinj me ide…

CREATIVE BUSINESS CUP ALBANIA 2020 - Sesioni i informimit 1

U mbajt në datën 12/02/2020, në Universitetin Marin Barleti , sesioni i Informimit mbi…

AKTIVITETET KRYESORE

Hapja e eventit Creative Business Cup Albania 2020

Sesioni i Informimit, Mirëpresim plot startup-e me ide në industri kreative për konkursin e madh në Copenhagen

aktivitet me temë: E Ardhmja Dixhitiale dhe Ekonomia Kreative;

aktivitet me temë: Roli i SturtUp- eve në Industrinë Kreative

Mbyllja e aplikimeve të SturtUp- eve për CBC-A 2020.

Sesioni i Dytë i Informimit

Bootcamp - Mentorimi dhe Përgatitja e SturtUp- eve për Creative Business Cup Albania 2020

Creative Business Cup Finals

KONTAKT ME NE

ADRESA

Rruga e Kosovarëve, Nd. 37, H.1, No. 5, 1019, Tiranë