CREATIVE BUSINESS CUP ALBANIA 2020 – Sesioni i informimit 1

U mbajt në datën 12/02/2020, në Universitetin Marin Barleti , sesioni i Informimit mbi CBC Albania 2020

Për çfarë konkurohet?
Rritje kapacitetesh / Know How;
Rrjetëzim me biznese vendase;
Njohje me mentorë të ndryshëm shqiptar dhe të huaj ;
Pjesëmarrje në konkursin ndërkombëtar në Copenhagen (Creative Business Cup Finals in Copenhagen) me shpenzime të përfshira.

Kush mund të marrë pjesë?
Të rinjtë me ide brilante biznesi në Industrite Kreative

Si mund të aplikohet?
Hapi 1: APLIKONI me idenë tuaj të biznesit në kategorinë përkatëse: Creative Industry
Hapi 2: PËRZGJEDHJA e ideve më të mira për pjesëmarrje në bootcamp
Hapi 3: PJESËMARRJA në konkursin kombëtare, sipas fushave të aplikimit: Creative Business