ÇFARË MUNDËSOJMË ?

Rritja me kujdes e komunitetit të start up-eve është një burim i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të vendit tonë, ndaj në Barleti Hub kujdesemi të frymëzojmë dhe zhvillojmë saktë brezin e ri!

Barletasit dhe të rinjtë jashtë Universitetit Barleti, të cilët ndjekin lëndë të sipërmarrjes, kanë mundësi të aplikojnë dijet e tyre nëpërmjet programeve të inkubatorit dhe akseleratorit të Barleti Hub.

Në bashkëpunim të vazhdueshëm edhe me partnerë të tjerë të ekosistemit të startup-eve synojmë të  krijojmë një impakt mes komunitetit të start up-eve në vend, nëpërmjet:
Ekosistem i fortë – duke krijuar lidhje me komunitetin lokal dhe ndërkombëtar të startupeve;
Zhvillim i të rinjve – duke organizuar trajnime e aktivitete zhvillimore për të rinjtë dhe komunitetin e startup-eve, udhëzojmë të rinjtë të zhvillojnë bizneset e tyre, duke mos i lënë vetëm ide.

PARTNERITETE

KONTAKT ME NE

ADRESA

Tiranë, Rruga e Kosovarëve,

(pranë Liqenit Artificial) Nd. 39, H.1, No.5, 1019

TELEFONI

+355 68 60 31 504

+355 69 40 96 362