BUSINESS INCUBATOR / ACCELERATOR

HUB-i SIPËRMARRJES

Funksioni Overview

Ndihmojmë sipërmarrësit e rinj me eksperiencë, metodikë dhe rrjetëzimin e nevojshëm për një kalim sa më të lehtë nga periudha e tranzicionit në atë të një biznesi të suksesshëm. Kujdesemi që të rrisim vlerën e biznesit tuaj duke ju udhëzuar për të shkuar ashtu siç duhet në nivelin e tjetër.


KËSHILLIME

Inkubatorët e biznesit janë organizata jofitimprurëse që u ofrojnë sipërmarrësve mjetet dhe njohuritë e nevojshme për të konkurruar në tregun në rritje.
Disa nga funksionet e një Inkubatori biznesi janë:

 1. Kontribuon në zhvillimin socio-ekonomik, përmes krijimit të kompanive që gjenerojnë të ardhura dhe burime punësimi
 2. Promovimi i njohurive sipërmarrëse dhe zhvillimit të biznesit përmes forcimit të konkurrencës dhe pozicionimit në treg.
 3. Ofron asistencë teknike dhe shërbime të mbështetjes së biznesit që zbulojnë nevojat e tyre dhe sektorët ku ata më së shumti kanë nevojë për mbështetje
 4. Përshpejton konsolidimin e kompanive duke i ndihmuar ata të kapërcejnë pengesat teknike
 5. Ofron një mjedis të përshtatshëm për zhvillimin e tyre sipërmarrës.
SFIDA

Konkurenca

Bota e sipërmarrjes është mjaft e ashpër.Gjithmonë ekziston një konkurrencë ndërmjet gjigandëve.Konkurrenca paraqet një nga sfidat më të mëdha për mbijetesën e bizneseve fillestare.Dhe nëse keni një startup online, konkurrenca bëhet më e ashpër. Në Barleti Hub startup-et trajnohen që të jenësa më shumë konkurues në treg.

Besimi i konsumatorit

Fitimi i besimit të një klienti është një nga sfidat më të rëndësishme me të cilat përballen bizneset në përgjithësi dhe startup-et sot.Me një bazë të klientëve shumë të kënaqur dhe besnikë, fillimet mund të shkallëzojnë dhe të përparojnë drejt rritjes.
RRJETIZIM

Meet the Enterpreneur

Për të mbajtur gjallë “motivimin” dhë shpirtin sipërmarrës tek të rinjtë Barleti Hub organizon çdo muaj takimet me sipërmarrës të cilët ndajn historin e tyre të suksesit me sipërmarrësit e rinjë.Qëllimi i këtyre takimeve është që ti afroj me realitetin, sfidat dhe vështirësit e sipërmarrjes në Shqipëri.

Konkurse kombëtare

Barleti Hub për tju ardhur në ndihmë startupeve organizon konkurse kombëtare për prezantimin e ideve te biznesit. BetaPitch Tirana është një nga konkurset që zhvillohet çdo vit duke mbështetur startupeve në fushën e IT, turizmit, e-commerce, etj.
MBËSHTETJE

Mentoring & Coaching
Barleti Hub është qëndra ku të rinjtë sipërmarrës me ose me pak ide kreative janë të vendosur për të patur sukses në tregun vëndas dhe ndërkombëtar. Mentorimi dhe drejtimi i duhur i ekspertëve do të ketë një ndikim të rëndësishëm në zhvillimin personal dhe professional të sipërmarrësve të rinj.

Business Model Canvas
Me modelin e biznesit Canvas, në Barleti Hub punojmë çdo vit me studentë me mëndje të hapur dhe creative, të cilët vendosin në zbatim idetë e tyre sipërmarrëse, të cilët mund edhe të implementohen gjatë viteve të shkollës me kolegët e klasës.
FINANCIM

Incubation
Gjatë inkubimit sigurohemi që sipërmarrësit e rinj mësojnë se si të ngrejnë biznesin e tyre me programet dhe teknikat më të përshtatshme. Inkubatorët janë vëndi për prova dhe gabime!

Accelerators
Akseleratorët e start up-eve i vijnë atyre në ndihmë në fazat e para të veprimtarisë me një sërë aktivitetesh si: edukim, mentorim dhe financim. Sipërmarrësit e rinj mund të hyjnë në proces akselerimi për një përiudhë të caktuar kohe, ose edhe pjesërisht.Por, sido që të jetë, eksperienca e tyre aty është intensive dhe e shpejtë.
HAPËSIRË

Creative & Innovative HUB

Studentët e të gjithë profileve në Universitetin Marin Barleti do të mund të mësojnë të mendojnë në mënyra të ndryshme, të imagjinojnë mundësi të reja dhe metodika të reja, ose edhe të bëjnë gjëra të reja nga studimet e tyre.

Business Support Centers

Qëndra e suportit të biznesit I vjen në ndihmë me praktika të mira, formate dhe formularë që janë aq të nevojshëm në hapat e para të një biznesi. Ato do të shërbejnë si një “asistente” personale për sipërmarrësit e rinj.

Maker Space

Punishtja ku të rinjtë mund të mblidhen dhe të kenë një mundësi për të eksploruar interesat e tyre; të mësojnë të përdorin pajisje dhe teknika, qofshin këto fizike apo virtuale; dhe të krijojnë projekte kreative.


IDEA Overview

Barleti Hub është qëndra ku të rinjtë sipërmarrës me ose me pak ide kreative janë të vendosur për të patur sukses në tregun vëndas dhe ndërkombëtar. Mentorimi dhe drejtimi i duhur i ekspertëve do të ketë një ndikim të rëndësishëm në zhvillimin personal dhe professional të sipërmarrësve të rinj.


KËSHILLIME

Mentoring & Coaching
Barleti Hub është qëndra ku të rinjtë sipërmarrës me ose me pak ide kreative janë të vendosur për të patur sukses në tregun vëndas dhe ndërkombëtar. Mentorimi dhe drejtimi i duhur i ekspertëve do të ketë një ndikim të rëndësishëm në zhvillimin personal dhe professional të sipërmarrësve të rinj.

Business Model Canvas
Me modelin e biznesit Canvas, në Barleti Hub punojmë çdo vit me studentë me mëndje të hapur dhe creative, të cilët vendosin në zbatim idetë e tyre sipërmarrëse, të cilët mund edhe të implementohen gjatë viteve të shkollës me kolegët e klasës.

Training and New Skills
Të mësuarit është esencial për të arritur sukses qoftë në jetën personale dhe profesionale. Shkenca mbështet praktikat e të mësuarit gjatë gjithë jetës; njësoj edhe ne në Barleti Hub e shohim si të vetmin burim avantazhi konkurues në tregun e sipërmarrjes rinore.

Commercialization & Prototype
Materiale pune dhe kreative, webinars, takime dhe trajnimet e nevojshme do të ofrojnë një vend për sipërmarrësit e rinj dhe studentët për te testuar, zhvilluar dhe komercializuar më tej prototipet e tyre të biznesit, kjo me asistencën e pedagogëve dhe ekspertëve të Barleti Hub.

Toolbox and Services
Barleti Hub si një burim informacioni për sipërmarrësit e rinj, do t’u mundësojë teknika të adaptueshme për përmirësimin e menaxhimit të sipërmarrjeve ty tyre.

Mapping Study
Hartat vizuale që lehtësojnë organizimin dhe ndajnë punën, janë një domosdoshmëri për sipërmarrësit e rinj. Trajnime dhe ëorkshope për përdorimin e saktë të tabelave, floë charts, grafiqeve, dhe diagrameve më të fundit do të jenë prezentë për sipërmarrësit e rinj.

Franchise Model
Modelet franshizë të bizneseve, janë një alternativë e sipërmarrjes së pavarur. Ne inkurajojmë të rinjtë sipërmarrës që të konsiderojnë edhe këtë formë sipërmarrje rinore. Trajnimet në Barleti Hub do të njohin dhe prezantojnë disa faktorë inkurajues drejt këtij modeli biznesi.

SFIDA

Open Innovation
Nëpërmjet qëndrës “Albanian Open Innovation” ndërtojmë partneritet bashkëpunues me cdo sector të industrisë dhe teknologjisë, duke demostruar mundësitë dhe kapacitetet tona për të lidhur në mënyrë të suksesëshme kompanitë e biznesit dhe subjektet e nismës së lirë me komunitetet innovative. .

Business Plan Competition
Konkursi I planit më të mirë të biznesit I organizuar nga Barleti Hub mundëson një eksperiencë reale për cdo student sipërmarrës, duke promovuar idetë e studentëve dhe mbështetur idetë e reja sipërmarrëse në komunitetin Barletas.

Accelerator
Suporti ndaj kompanive në fazat e para të veprimtarisë është mjaft I rëndësishëm për sipërmarrësit e rinj. Barleti Hub orienton të rinjtë me programet e akselerimit në vend dhe jashtë tij.

Showcasing Best Practices
Coworking week, forume, konferenca, Startup Grind, Creative Mornings, e shumë aktivitete të tjera që Barleti Hub zhvillon gjatë vitit do të lejojnë sipërmarrjet e reja të krijuara dhe zhvilluara në Universitet të promovojnë veten.

Regional Competition Cup
Creative Business Cup Albania, si një markë ndërkombëtare e sjellë në vend nga UMB, shëtit gjatë vitit në gjithë vendit për të identifikuar të rinj sipërmarrës me ide biznesi që synojnë përmirësimin e ekonomive lokale.

RRJETIZIM

Triple Helix Coalition
Triple Helix ose Spiralja e Trefishtë është bashkëpunimi i ngushtë midis 3 shtyllave kryesore të ekonomisë: Universitetit, Industrisë dhe Institucioneve Qeveritare. Gjithçka duhet bërë sipas një motoje ku universiteti, biznesi dhe qeveria të bëhen bashkë-lojtarë, bashkë-krijues dhe katalizatorë në rritjen e inovacionit dhe të komunitetit global.

National Campaign
Megjithëse shumica e konkurseve rinore fokusohen në kryeqytet, Barleti Hub do ti shtrijë nismat e tij në të gjithë vendin, duke I ofruar kështu sipërmarrësve të rinj mundësi trajnimi, rrjetëzimi, promovimi dhe konkurimi në konkurset ndërkombëtare që ka sjellë në vend.

Activities and Events
Universiteti, kreativiteti dhe inovacioni janë shtegu I duhur për sipërmarrësit e rinj. Startupet dhe bizneset e reja janë burim zhvillimi për ekonomitë lokale dhe kombëtare, ndaj BH ka një kalendar aktivitetesh dhe eventesh gjatë gjithë vitin, për sipërmarrësit me ide në industritë kreative, teknologji, agro-turizëm, etj.

Clustering
ICT cluster, food cluster, creative industries cluster, janë disa prej grupimeve që BH i ka krijuar gjatë viteve dhe të cilat janë pjesë e rrjetit të kontakteve për sipërmarrësit e rinj në Barleti Hub.

Community & Associations
Studiojmë komunitetin dhe identifikojmë mundësi për sipërmarrësit e rinj që të marrin trajnimet, mentorimet dhe kontaktet e duhura për to.

Young Entrepreneurs Club
Arritjet e mëdha fillojnë me një ëndërr, ndaj ne i motivojmë të rinjtë të ëndërrojnë duke i udhëzuar si të kthejnë pasionet e tyre në realitet. Klubi i sipërmarrësve të rinj, është i krijuar nga të rinjtë entuziast dhe të apasionuar në sipërmarrje, me ide dhe dëshirë për ti kthyer ato ide në punë.

Exchange Forum & Meetings
Sipas një kalendari të shpallur, BH zhvillon tavolina të rrumbullakëta, takime, b2b, konferenca e forume, si një arsye më shumë për të mbledhur bashkë aktorë të ndryshëm të ekosistemit të sipërmarrjes në vend, rajon dhe botë.

Peer to Peer Networking
Si aktivitete të veçanta, apo pjesë e aktiviteteve më të gjera, I ofrojmë sipërmarrësve të rinj suportin e nevojshëm për të ndjekur ëndrrat e tyre dhe për të vënë në praktikë aftësitë dhe ambiciet. Rrjetëzimi dhe konsulencat e veçanta janë një teknikë e nevojshme në këtë rrugëtim.

MBËSHTETJE

Business Mentors
Mentorët e duhur frymëzojnë të rinjtë dhe krijojnë frymë pozitive si në jetën e tyre private ashtu edhe në atë profesionale.

Business Planning
Bizneset që dështojnë të planifikojnë, planifikojnë të dështojnë! Në BH udhëzojmë sipërmarrësit e rinj në identifikimin e nevojave që duhet të plotësojë biznesi i tyre, kujt duhet t’ia plotësojë këto nevoja dhe sa do ti kushtojë kjo gjë!

Matchmaking Solutions
Ne presim dhe zhvillojmë evente me frymë sociale dhe bashkëpunuese, ku të rinjtë mund të frymëzohen, ndajnë eksperienca dhe zhvillohen.

Feasibility Plans & Fact-sheet
Mbështesim sipërmarrjet e reja në procesin e vendim marrjes, duke i drejtuar dhe udhëzuar saktë në përdorimin e analizave të kostove reale për biznesin/projektin e tyre.

First Shop Stop and Cost Sharing
Ndihmojmë sipërmarrësit e rinj në procesin e identifikimit të pengesave dhe mundësive, dhe sëbashku me ta vlerësojmë rëndësinë e konceptit të biznesit të tyre dhe pasqyrojme ndryshimet e duhura.

Business Support Center
Strategjia e BH është e thjeshtë dhe e qartë: frymëzojmë, udhëzojmë dhe jemi një one stop shop për sipërmarrjet e reja nëpërmjet një kalendari të gjerë aktivitetesh dhe eventesh vjetore, programe konsulence, konkurse kombëtare dhe ndërkombëtare, etj.

Technology Transfer
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

Access to Resources
Sipërmarrësit e rinj po përdorin kanale jo tradicionale për të gjeneruar kapital për bizneset e tuaja. Crowdfunding, është një prej tyre; platformat online; akseleratorët, cmimet qeveritare dhe grantet po njihen dhe aplikohen cdo ditë e më shumë.

Smart take-off
Jemi të ndërgjegjshëm që nuk mund të jemi ekspertë në çdo sektor biznesi, mirëpo ne kemi ngritur ekosistemin e sipërmarrësve në vënd, një urë lidhëse mes sipërmarrësve të rinj dhe sektorit public dhe privat, universiteteteve, investuesëve etj.

Soft Landing
Programet e soft landing janë disa forma mbështetjeje që i vijnë në ndihmë sipërmarrësve të rinj që dëshirojnë të zhvillojnë bizneset e tyre në formë dhe territor. Venture capitalist, ëngjëjt e biznesit, inkubatorët, akseleratorët janë disa nga format e kësaj mbështetjeje.

FINANCIM

Competition
Hyrja e bizneseve të reja në treg kontribuon në zhvillim ekonomik, përmirësim produktesh e shërbimesh, dinamizëm dhe cilësi.

Incubation
Gjatë inkubimit sigurohemi që sipërmarrësit e rinj mësojnë se si të ngrejnë biznesin e tyre me programet dhe teknikat më të përshtatshme. Inkubatorët janë vëndi për prova dhe gabime!

Accelerators
Akseleratorët e start up-eve i vijnë atyre në ndihmë në fazat e para të veprimtarisë me një sërë aktivitetesh si: edukim, mentorim dhe financim. Sipërmarrësit e rinj mund të hyjnë në proces akselerimi për një përiudhë të caktuar kohe, ose edhe pjesërisht. Por, sido që të jetë, eksperienca e tyre aty është intensive dhe e shpejtë.

Seed Funding
Statistikat tregojnë se 29% e start up-eve dështojnë në treg pasi nuk kanë mjaftueshëm fonde ose kapital për të vënë në zbatim idetë e tyre, kjo bën që kërkesa për para të jetë thelbësore për vëprimtarinë e tyre.

Crowd Funding & Angel Investors
Barleti Hub ka krijuar një ekosistem me aktorë kombëtar dhe ndërkombëtar me kompani që investojnë në ide të sipërmarrësve të rinj. Nëpërmjet aktiviteteve si coëorking ëeeks, konkurse dhe panaire idesh, të rinjtë kanë mundësi të njihen me investorë të ndryshëm të tregjeve lokale, kombëtarë dhe ndërkombëtarë të gatshëm për të investuar në ta.

Scale Up Grant’s
Presioni I fondeve është më I ulët në raste se di se ku dhe si të kërkosh për fonde. Në Barleti Hub sigurojmë trajnimet e duhura për të kërkuar dhe shkruar për fonde për projekt ide premtuese në treg.

Investment & Soft Loans
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

Equity finance
Hedhja në shitje e një pjese të aksioneve për të gjeneruar fonde për të cuar biznesin përpara.

Guarantee Funds
Sigurohemi që studentët dhe sipërmarrësit e rinj të njohin format e ndryshme të fondeve që ekzistojnë në botë për ta. Ky fond është një fond ma risk investimi. Eshtë një formë e përbashkët investimi që kërkon nga investitori sigurinë që do të qëndrojë i përfshirë në këtë investim për një periudhë të caktuar kohe.

HAPËSIRË

Univ. Incubator & Spin Off
Për të plotësuar rrjetin e inkubatorëve të biznesit që ekzistojnë në Tiranë, Universiteti Marin Barleti ka krijuar Barleti Hub, një strukturë që krijonë një hapësirë për zhvillimin e aftësive sipërmarrëse. Synimi I Barleti Hub është të suportojë startupet në hapat e tyre të parë të zhvillmit dhe aplikimit të ideve të biznesit.

Creative & Innovative HUB
Studentët e të gjithë profileve në Universitetin Marin Barleti do të mund të mësojnë të mendojnë në mënyra të ndryshme, të imagjinojnë mundësi të reja dhe metodika të reja, ose edhe të bëjnë gjëra të reja nga studimet e tyre.

Business Support Centers
Qëndra e suportit të biznesit I vjen në ndihmë me praktika të mira, formate dhe formularë që janë aq të nevojshëm në hapat e para të një biznesi. Ato do të shërbejnë si një “asistente” personale për sipërmarrësit e rinj.

Business Incubator (VIRTUAL)
I vjen në ndihmë në hapat e para sipërmarrësve të rinj, si një mundësi virtuale bashkimi e aktorëve të ekosistemit sipërmarrës global.

Maker Space
Punishtja ku të rinjtë mund të mblidhen dhe të kenë një mundësi për të eksploruar interesat e tyre; të mësojnë të përdorin pajisje dhe teknika, qofshin këto fizike apo virtuale; dhe të krijojnë projekte kreative.

Fab Lab
Vëndi ku studentët, novatorët, artistët apo edhe entuziastët punëtorë kanë akses në teknologjinë e duhur dhe marrin frymëzimin e duhur për të krijuar prototipe të ideve të tyre të biznesit.

Co-working Space
Hapësira të përbashkëta pune ku socializimi shkon përtej bashkëbisedimit. Vëndi ku sipërmarrësit e rinj mund të punojnë, rrjetëzojnë, gjejnë partnerë e konsumatorë, mësojnë dhe promovohen, etj.

Soft Landing & Smart Departure
Hapësira pune për sipërmarrësit e rinj ku mund të shpalosin aftësitë e tyre sipërmarrëse, creative dhe novatore. Barleti Hub ofron një sërë suporti biznesi për këtë pjesë, si hapësira dhe vende pune, planifikime biznesi, trajnime dhe workshope, konsulenca, etj..

Business Center
Synojmë të fuqizojmë student, të rinjë, femra dhe meshkuj, duke i pasuruar ata me teknikat e nevojshme për të nisur, mirëmbajtur dhe zhvilluar idetë e tyre dhe sipërmarrjet e tyre të reja në tregje lokale dhe kombëtare.

STARTUP Overview

Shumë ekspertë fokusohen të ndihmojnë bizneset në fazat fillestare të punës së tyre, mirëpo bizneset shpesh kanë nevojë gjatë dy tre viteve të para të ekzistencës së tyre, nëse vërtetë duan të mbijetojnë në treg. Barleti hub mundëson asistencë teknike, akademike dhe komerciale në mënyrë që ti ndihmojë bizneset e reja të rriten dhe të krijojnë më shumë vënde pune për të rinjtë.


KËSHILLIME

Mentorimi

Në hapat e para të krijimit të një startup-i një nga problemet kryesore që hasen startupet është edhe fakti që themeluesit e starrtup-it nuk kanë njohurit e nevojshme për të menaxhuar një biznes. Për këtë Barleti Hub ju vjen në ndihmë startup-eve nëpërmjet mentorimit të fushave të ndryshme si:

 1. Busines plan, për një startup është shumë e rëndësishme që plani i biznesit të jetë sa më i qartë dhe sa me realist në mënyrë të tillë që pritshmërit për kostot dhe fitimet të jenë realiste
 2. Market Research, përpara hedhjes së një produkti të ri në treg njohja e tregut është një nga faktorët e suksesit. Startupet mund të zgjedhin strategji të ndryshme për tu futur në treg si; trategjia e kostove të ulta, strategjia e avantazhit krahasues të produktit/ shërbimit dhe strategjia e segementimit të konsumatorit.
 3. Në shitje duke qenë ky një nga pikat e rëndësishme të suksesit të një biznesi
 4. Në strategjinë marketing për të identifikuar kanalet më efektive dhe efiçente për të komunikuar me konsumatorin potencial
 5. Në Pitching, duke qenë se gjenerimi i fondeve nëpërmjet pitching është një nga mënyrat kryesore të financimit të startup-eve, në Barleti Hub të rinjtë trajnohet sesi të mbajn një pitching që mund tju siguroj atyre fonde.
SFIDA

Konkurenca

Bota e sipërmarrjes është mjaft e ashpër.Gjithmonë ekziston një konkurrencë ndërmjet gjigandëve.Konkurrenca paraqet një nga sfidat më të mëdha për mbijetesën e bizneseve fillestare.Dhe nëse keni një startup online, konkurrenca bëhet më e ashpër. Në Barleti Hub startup-et trajnohen që të jenësa më shumë konkurues në treg.

Menaxhimi Financiar

Paratë sjellin para.Kur të ardhurat rriten, shpenzimet gjithashtu rriten dhe nuk ka dyshim për këtë.Një nga sfidat më të mëdha me të cilat përballen sot startupet lidhet me menaxhimin financiar.

Besimi i konsumatorit

Fitimi i besimit të një klienti është një nga sfidat më të rëndësishme me të cilat përballen bizneset në përgjithësi dhe startup-et sot.Me një bazë të klientëve shumë të kënaqur dhe besnikë, fillimet mund të shkallëzojnë dhe të përparojnë drejt rritjes.
RRJETIZIM

Konkurse kombëtare

Barleti Hub për tju ardhur në ndihmë startupeve organizon konkurse kombëtare për prezantimin e ideve te biznesit. BetaPitch Tirana është një nga konkurset që zhvillohet çdo vit duke mbështetur startupeve në fushën e IT, turizmit, e-commerce, etj.

Konkurse Ndërkombëtare

Në kuadër të “think global”, konkurset e organizuar nga Barleti Hub ju japin mundësi startupeve të njihen me tregun ndërkombëtar duke ju dhënë kështu mundësi të mbajn Pitching në Europë. Një nga konkurset në nivel ndërkombëtar është edhe BetaPitch Berlin.

Meet the Enterpreneur

Për të mbajtur gjallë “motivimin” dhë shpirtin sipërmarrës tek të rinjtë Barleti Hub organizon çdo muaj takimet me sipërmarrës të cilët ndajn historin e tyre të suksesit me sipërmarrësit e rinjë.Qëllimi i këtyre takimeve është që ti afroj me realitetin, sfidat dhe vështirësit e sipërmarrjes në Shqipëri.
MBËSHTETJE

Busines plan, për një startup është shumë e rëndësishme që plani i biznesit të jetësa më i qartë dhe sa më realist në mënyrë të tillë që pritshmëritë për kostot dhe fitimet të jenë realiste.

Market Research, përpara hedhjes së një produkti tëri në treg njohja e tregut është një nga faktorët e suksesit. Startupet mund të zgjedhin strategji të ndryshme për tu futur në treg si; trategjia e kostove të ulta, strategjia e avantazhit krahasues të produktit/ shërbimit dhe strategjia e segementimit të konsumatorit.

Strategjinë Marketing, për të identifikuar kanalet më efektive dhe efiçente për të komunikuar me konsumatorin potencial startup-et do të mentorohen për të realizuar strategjine e duhur të marketingut.

Pitching, mentorët e Barleti Hub ju vijn në ndihmë të rinjve duke i trajnuar për një pitching sa më të suksesshëm me qëllim për të arritur të marr sa më shumë investitor.
FINANCIM

Incubation
Gjatë inkubimit sigurohemi që sipërmarrësit e rinj mësojnë se si të ngrejnë biznesin e tyre me programet dhe teknikat më të përshtatshme. Inkubatorët janë vëndi për prova dhe gabime!

Accelerators
Akseleratorët e start up-eve i vijnë atyre në ndihmë në fazat e para të veprimtarisë me një sërë aktivitetesh si: edukim, mentorim dhe financim. Sipërmarrësit e rinj mund të hyjnë në proces akselerimi për një përiudhë të caktuar kohe, ose edhe pjesërisht.Por, sido që të jetë, eksperienca e tyre aty është intensive dhe e shpejtë.

Scale Up Grant’s
Presioni I fondeve është më I ulët në raste se di se ku dhe si të kërkosh për fonde.Në Barleti Hub sigurojmë trajnimet e duhura për të kërkuar dhe shkruar për fonde për projekt ide premtuese në treg. Duke i mbështetur kështu startup-et në shkrimin e projekteve për të përfituar grante nga burime ndërkombëtare.
HAPËSIRË

Creative & Innovative HUB
Studentët e të gjithë profileve në Universitetin Marin Barleti do të mund të mësojnë të mendojnë në mënyra të ndryshme, të imagjinojnë mundësi të reja dhe metodika të reja, ose edhe të bëjnë gjëra të reja nga studimet e tyre. Të rinjtë të cilët aplikojnë për të qenë pjesë e Barleti Hub kanë mundësi të kenë në dispozicion ambientet e Inkubatorit të Bsrleti Hub.

Maker Space
Punishtja ku të rinjtë mund të mblidhen dhe të kenë një mundësi për të eksploruar interesat e tyre; të mësojnë të përdorin pajisje dhe teknika, qofshin këto fizike apo virtuale; dhe të krijojnë projekte kreative.

Co-ëorking Space
Hapësira të përbashkëta pune ku socializimi shkon përtej bashkëbisedimit.Vëndi ku sipërmarrësit e rinj mund të punojnë, rrjetëzojnë, gjejnë partnerë e konsumatorë, mësojnë dhe promovohen, etj.

Business Center
Synojmë të fuqizojmë studentë, të rinjë, femra dhe meshkuj, duke i pasuruar ata me teknikat e nevojshme për të nisur, mirëmbajtur dhe zhvilluar idetë e tyre dhe sipërmarrjet e tyre të reja në tregje lokale dhe kombëtare.

Business Incubator (VIRTUAL)
I vjen në ndihmë në hapat e para sipërmarrësve të rinj, si një mundësi virtuale bashkimi e aktorëve të ekosistemit sipërmarrës global.Nëpërmjet Incubatorit Virtual startup-et marrin support dhe këshillim online nga mentorët që janë pjesë e Incubatorit pa pasur nevojë që të jenë fizikisht në abientet e Barleti Hub.
Scale Up Overview

Ndihmojmë sipërmarrësit e rinj me eksperiencë, metodikë dhe rrjetëzimin e nevojshëm për një kalim sa më të lehtë nga periudha e tranzicionit në atë të një biznesi të suksesshëm. Kujdesemi që të rrisim vlerën e biznesit tuaj duke ju udhëzuar për të shkuar ashtu siç duhet në nivelin e tjetër.


KËSHILLIME

Përpara sesa të merrni vendimin nëse biznesi juaj është gati “to scaleup” ju duhet të siguroheni në lidhje me përgjigjen e pyetjeve në vijim: Cili është qëllimi i biznesit tuaj? A jeni të qartë në lidhje me pikat e forta të produktit/ shërbimit Tuaj? Cili kanal marketingu ju sjellë të ardhura më të larta/ kthimit më të lartë? A keni grupin e duhur të punë për të ekzekutuar idetë tuaja?


SFIDA

Një nga sfidat kryesore tëstartup-eve është dhe “mania” për scaleup, me dëshirën për të pasur të ardhura më të larta si dhe për të hyre në tregje të reja përpara sesa biznese të tjera të ndërhyjnë. Sfidë e cila lidhet dhe me dëshirën për të pasur të ardhura më të larta dhe jo vetëm të ardhura sa për ti mbijetuar tregut.


RRJETIZIM

Shpesh herë mund të ndodhë që njëstartup mund të jetë në procesin e scaleup dhe nuk e kanë kuptuar ende. Libri i JamesSilver me titullin ‘Upscale’është n jë nga librat kryesor që duhet lexuar për të kuptuar më mirë procesin e Scaleup të një biznesi. Krijimi i rrjetit të duhur të investitorëve potencial është një arsye më shumë që njëstarup të ketë sukses në procesin e scaleup.


MBËSHTETJE

Sipas statistikave vetëm gjysma e startup-eve mbijetojnë në pesë vitet e para në treg dhe vetëm 1 prej 200 prej tyre arrijnë të kalojnë nëprocesinscaleup.


FINANCIM

Financimi i njëstartupiështë pak më ndryshe sesa financimi i njëscale-up. Në momentin fillestar tënjë ideje biznesi, financuesit/ investitorët kryesisht fokusohet tek ideja, themeluesit, qëndrueshmëria e idesë, etj. Në momentin që ju keni të ardhura tëqëndrueshme, një grup punë të qëndrueshëm, konsumator të qëndrueshëm ky është momenti që njëstartupështë gati tëscaleup për ti zgjeruar në një treg tjetër (vertikal ose horizontal)HAPËSIRË

Procesi i ScaleUp lidhet me shumë vendime qëstartup-et marrin ose nuk marrin nëmomentë të caktuara. Mungesa e fokusimit sjellë proces të vonuar tëscaleup. Mos marrja në punë e personave të duhur ose shkarkimi nga puna e personave të duhur është një veprim i cili mund të ndikojë vonimin e procesit tëscaleup.


GROWTH Overview

Konferencat, trajnimet, debatet dhe aktivitetet e tjera që Barleti Hub zhvillon synojnë të fuqizojnë shpirtin sipërmarrës dhe të rrisin preferencat e të rinjëve për të qenë të vetëpunësuar sesa të jenë të punësuar kudo të ndodhur në Botë. Fuqizimi i ekosistemit të sipërmarrësve të rinj është vital për suksesin afat gjatë të shteteve në veçanti, por edhe tëEuropës në përgjithësi. Ndaj edhe shihet një rritje në suportin ndërkombëtar ndaj krijimit dhe zgjerimit të sipërmarrjes rinore.


KËSHILLIME

Siç edhe shumëstudime të ndryshme tregojnë se një pjesë e madhe e startup-eve, është se ndërtojnë teknologjinë dhe nuk kanë një vizion të qartë mbi produktin/ shërbimin që ofrojnë. Ashtu siç edhe SteveJobs, ka përmendur në një nga prezantimet e tij tëprodukteve  që gabimi kryesor qëbëjnë një pjesë e startup-eve është fakti që krijojnëteknologjinë dhe nuk janë të qartë për produktin/ shërbimin që duan të hedhin në treg. 


SFIDA

Disa nga sfidat që hasin startup-et janë;

 1. Vizion i paqartë për startup-in;
 2. Fokusimi në kanalin marketing i cili gjeneron kthim më të lartë ose të ardhura më të larta;
 3. Krijimi i strukturave të qartë në secilën nga hallkat e biznesit;
 4. Bashkëpunimi me konkurrentët;
 5. Merrni hapat për të bërë diçka ndryshe.


RRJETIZIM

Një pjesë e madhe e themeluesve tëstartup-eve mendojnë qënetwkoringështë të vish vërdalle me kartvizitën tuaj personale në aktivitete ose evente. Networking si një nga pikat kryesore ka “krijimin e marrëdhënieve” dhe jo vetëm shpërndarjen e kartëvizitave. Networkingështë të njohësh më shumënjerëzit, të krijosh besim dhe të identifikosh personat me të cilët mund të zhvillosh biznes.


MBËSHTETJE

Ofrimi i mbështetjes për startupet në forma të ndryshme që në fazat e para tëkrijimit, si; mentorim, krijimi i hapësirave fizike të nevojshme për zhvillimin e eksperimenteve/ aktiviteteve, konferenca të ndryshme, lehtësimi i aksesit në disa rrjete sipërmarrësish, mundësi për të marrë pjesë në konkurse ndërkombëtare për financim dhe investime, etj.


FINANCIM

Tre janë nga mënyrat kryesore të financimit në stadet fillestare të një startup-i, si në vijim:

 1. Kursimet personale, familjarët dhe miqt janë burimet kur një startup është ende në fazën e një ideje
 2. Businessangel, janë investitorë që kryesisht marrin përsipër rriskun e investimit të parave të tyrë në startup-e teknologjike dhe me rrisqe relativisht të larta.
 3. Akseleratorët, janë struktura të cilat ju ofrojnë startupeve lehtësira si mentorim, netWork, hapësira fizike për deri në 5 vite në këmbim të një të ardhure 5-10% të startup-it.


HAPËSIRË

Creative&Innovative HUB
Studentët e të gjithë profileve në Universitetin Marin Barleti do të mund të mësojnë të mendojnë në mënyra të ndryshme, të imagjinojnë mundësi të reja dhe metodika të reja, ose edhe të bëjnë gjëra të reja nga studimet e tyre. Të rinjtë të cilët aplikojnë për të qenë pjesë e Barleti Hub kanë mundësi të kenë në dispozicion ambientet e Inkubatorit të Barleti Hub.

MakerSpace
Punishtja ku të rinjtë mund të mblidhen dhe të kenë një mundësi për të eksploruar interesat e tyre; të mësojnë të përdorin pajisje dhe teknika, qofshin këto fizike apo virtuale; dhe të krijojnë projekte kreative.

Co-ëorkingSpace
Hapësira të përbashkëta pune ku socializmi shkon përtej bashkëbisedimit. Vendi ku sipërmarrësit e rinj mund të punojnë, rrjetëzojnë, gjejnë partnerë e konsumatorë, mësojnë dhe promovohen, etj.

BusinessCenter
Synojmë të fuqizojmë studentë, të rinjë, femra dhe meshkuj, duke i pasuruar ata me teknikat e nevojshme për të nisur, mirëmbajtur dhe zhvilluar idetë e tyre dhe sipërmarrjet e tyre të reja në tregje lokale dhe kombëtare.

BusinessIncubator (VIRTUAL)
I vjen në ndihmë në hapat e para sipërmarrësve të rinj, si një mundësi virtuale bashkimi e aktorëve të ekosistemit sipërmarrës global. Nëpërmjet Incubatorit Virtual startup-et marrin suport dhe këshillim online nga mentorët që janë pjesë e Incubatorit pa pasur nevojë që të jenë fizikisht në ambientet e Barleti Hub.


INICIATIVA

BUSINESS PIT STOP

RRETH BUSINESS PIT STOP

BUSINESS PIT STOP strukture sipas modelit one-stop shop në mbështetje të sipërmarrjes e cila i ofron ndërmarrjeve ekzistuese dhe atyre të reja një gamë të gjerë shërbimesh të integruara në funksion të zhvillimit të tyre të mëtejshëm. BPS është promotor i aplikimit të inovacionit dhe teknologjisë në biznese duke kontribuar në zhvillimin ekonomik dhe social në sipërmarrje, komunitet, sektorin privat, OJF dhe në sektorin publik.

BPS nën konceptin TipleHelix kërkon një ndërveprim të koordinuar dhe marrëdhënie bashkëpunimi të ndërsjellët midis Biznesit, Universitetit dhe Qeverisë. BPS ka si qëllim të promovoje bashkëpunimin midis universitetit dhe tregut te punës duke rritur Njohuritë dhe Aftësitë multidisciplinare – Transferimin e teknologjisë;  – Akselerimin e start-up dhe zhvillimin e kapitalit human; – Promovimin e strategjive rajonale te smartspecialization, etj.

BPS e strukturon aktivitetin e tij në 6 shtylla kryesore të konceptuara për të targetuar dhe ofruar zgjidhje dhe mbështetje të personalizuar me qëllim që ndihma e ofruar të ketë impakt të drejtpërdrejtë dhe të matshëm të performancën dhe zhvillimin e mëtejshëm të biznesit. Nisur nga diferencat e tipologjisë së problematikës midis bizneseve të mëdha, që kanë nevojë më të madhe për konsulencë dhe ekspertizë dhe bizneseve të vogla dhe të mesme, të cilat kanë nevojë më të madhe për shërbime mbështetëse, BPS ka ngritur strukturat e saj në mënyrë të tillë që ti shërbejnë sa më mirë nevojave të këtyre dy kategorive të mëdha.

Funksioni

Ne Përditësim e Sipër

SHËRBIME DHE MBËSHTETJE

Në fokus të kësaj kategorie është biznesi i vogël dhe i mesëm (SME-të) dhe sipërmarrjet e reja, me një fokus të veçantë mbi grupin e startup-eve. Bizneset e këtij segmenti karakterizohen nga mungesa e ekspertizës në kompleksitetin e aktiviteteve që duhen ushtruar për të menaxhuar suksesshëm një biznes. Kjo dobësi e tyre vjen shpesh edhe si pasojë të kufizimeve që ato kanë në rekrutimi e një stafi të mjaftueshëm nga ku lind edhe nevoja që këto biznese kanë për të ngritur kapacitete në burimet e tyre të limituara njerëzore.

Shërbimet e ofruar në këtë kategori

RRJETËZIM DHE KOMUNITET

Kjo kategori do të synojë të ngrejë një databazë dhe një rrjet të gjerë në të cilin bizneset mund të gjejnë partnerë për të bashkëpunuar. BSC do të asistojë bizneset lokale të krijojnë kapacitete dhe mundësi për të funksionuar si furnitorë për kompani të mëdha brenda dhe jashtë vendit si dhe të hedhin hapat e parë drejt biznesit ndërkombëtar duke eksploruar tregje të reja.

Shërbimet e ofruar në këtë kategori

KONSULENCË DHE EKSPERTIZË

Kjo kategori do të ofrojë shërbime mbështetëse për biznese në faza startup-i dhe për biznese ekzistuese të cilat kanë nevojë për të zhvilluar më tej kapacitetet e tyre apo të cilat kërkojnë të eksplorojnë mundësi të tjera biznesi. Në këtë kategori shërbimet do të jenë të personalizuara (tailored) dhe kontaktet tashmë janë direkte. Shërbimet e ofruar në këtë kategori do të jenë në shitshme duke e bërë këtë paketë një nga burimet kryesore të të ardhurave të BSC-së.

Shërbimet e ofruar në këtë kategori

FINANCIM DHE AKSES NE FONDE

Kjo kategori është e fokusuar në eksplorimin e mundësive që një biznes ka për të tërhequr financime. Gjetja e mënyrave më të përshtatshme dhe të favorshme për të mobilizuar kapitalin e nevojshëm për të mbështetur nevojat për investime të biznesit do të shoqërohet edhe me ekzekutimin e të gjithë procesit deri në marrjen e fondeve të nevojshme. Këtu përfshihen analizë te menaxhimit te investimeve, marrëdhëniet me investitorët, auditimin, konsultimin dhe menaxhimin financiar.

Mënyrat e ndryshme të financimit që do të shqyrtohen përfshijnë :

TRAJNIME DHE RRITJE KAPACITETESH

Kjo kategori shërbimesh do të paraprihet nga një analizë e nevojave për trajnime të biznesit e cila do të synojë të identifikojë hendekun midis nivelit të dëshiruara te aftësive dhe nivelit aktual në biznesin tuaj.

Trajnimet e ofruara do të jenë të fushave të mëposhtme:

INICIATIVA DHE PROJEKTE

Që në konceptim BSC operon si një njësi aktive e cila ndërvepron me mjedisin që e rrethon, aktualitetin dhe vizionin dhe ambicien për të ardhmen e vendit. Në këtë prizëm BSC nuk qëndron pasive duke ndenjur në pritje që bizneset dhe sipërmarrësit të trokasin në derën e saj për ndihmë dhe mbështetje, por BSC guxon vazhdimisht dhe merr iniviativa personale për të aktivizuar ato grupe apo hapsira të cilat janë të marxhinalizuara por që kërkojnë vëmendje dhe ofrojnë potenciale për zhvillim dhe inovacion.

Të tilla iniciativa përfshijnë si më poshtë:

PARTNERITETE

KONTAKT ME NE

ADRESA

Tiranë, Rruga e Kosovarëve,

(pranë Liqenit Artificial) Nd. 39, H.1, No.5, 1019

TELEFONI

+355 68 60 31 504

+355 69 40 96 362