Bashkia Krujë bashkohet si partner kopetitcionit CBC Albania 2020

Nismës tonë CBC Albania 2020, ju bashkua një partner si Bashkia Krujë. Partnerë të tjerë kanë shprehur dëshirën për t’iu bashkuar Creative Business Cup Albania 2020, duke marrë shkas nga ndikimi i industrive kreative në zhvillimin ekonomik të vendeve dhe punësimin global, CBCAlbania, ka për qëllim fuqizimin e sipërmarrësve të industrive kreative.
Ne jemi pranë jush që t’ju çojmë drejt suksesit

#UMB #CBCAlbania2020