Author: Xhiljola Abdihoxha

Barleti Hub që prej themelimit ka pasur në vizionin e tij nxitjen dhe mbështetjen e starup-eve në Shqipëri; qëllim të cilin është duke e realizuar me projekte të ndryshme që […]
read more
Qeveria gjermane përmes GIZ mbështet Shqipërinë duke përmirësuar kapacitetin dhe performancën e të rinjve në fushën e sipërmarrjes në lidhje me bujqësinë, përmes projektit SDR Albania, i implementuar nga Instituti […]
read more
Qeveria Gjermane nëpërmjet GIZ mbështet Shqipërinë duke përmirsuar kapacitetin dhe performancën e të rinjve në fushën e sipërmarrjes që lidhet me bujqësinë, nëpërmjet projektit SDR Albania implementuar nga Instituti ADRIAPOL. […]
read more
Qeveria gjermane, përmes GIZ, mbështet Shqipërinë duke përmirësuar kapacitetin dhe performancën e të rinjve në fushën e sipërmarrjes në lidhje me bujqësinë, gjithashtu përmes projektit SDR Albania, të implementuar nga […]
read more
Qeveria gjermane, përmes GIZ, mbështet Shqipërinë duke përmirësuar kapacitetin dhe performancën e të rinjve në fushën e sipërmarrjes në lidhje me bujqësinë, gjithashtu përmes projektit SDR Albania, të implementuar nga […]
read more
Qeveria Gjermane nëpërmjet GIZ mbështet Shqipërinë duke përmirsuar kapacitetin dhe performancën e të rinjve në fushën e sipërmarrjes që lidhet me bujqësinë, nëpërmjet projektit SDR Albania, implementuar nga Instituti ADRIAPOL. […]
read more
Qeveria Gjermane nëpërmjet GIZ mbështet Shqipërinë duke përmirësuar kapacitetin dhe performancën e të rinjve në fushën e sipërmarrjes që lidhet me bujqësinë, nëpërmjet projektit SDRAlbania implementuar nga Instituti ADRIAPOL. Në […]
read more