AKADEMIA E STARTUPEVE

Start-upAcademy është një program që synon të frymëzojë të rinjtë për të krijuar një mentalitet sipërmarrës. Ne ndajmë besimin se çdo individ është i aftë të krijojë diçka që mund të sjellë vlerë në botë. Qëllimi ynë është t'i ndihmojmë ata të gjejnë qëllimin dhe pasionin në jetën e tyre përmes sipërmarrjes. Të rinjtë janë krijues, inovativë dhe energjikë dhe me disa udhëzime dhe burimete nevojshme, ato janë të aftë për të ndërtuar produkte dhe shërbime që përmirësojnë botën përreth tyre.

Programi i ndarë në disa module ofron mundësinë për të ndjekur kurse të ndryshme përgjatë gjithë vitit me objektivin për të bërë të bërin biznes të lehtë, sepse suksesi nuk është i lidhur vetëm me idetë, por kryesisht ekzekutimin dhe njohurinë. Kjo është arsyeja pse ne punojmë me të rinjtë për t'i ndihmuar ata të ndërtojnë ekipe të afta për t'i sjellë idetë e tyre të biznesit në jetë.

Programi është ndërtuar si një udhëtim i cili fillon me nxitjen e idesë, dhe e ushqen atë të rritet deri në një biznes të vërtetë.

Ka 4 module kryesore të trajnimit dhe mentorimit të dizajnuara për të ndihmuar në zhvillimin e një mentaliteti sipërmarrës, kultivimin e idesë, financimin dhe realizimin e saj.

START UP

ka për qëllim themeluesit që janë në fazën e zhvillimit të ideve dhe testimit të përshtatjes së
produktit me tregun. Në këtë fazë është e rëndësishme të përqendroheni në atë se si të
ndërtoni një ekip të sukseshëm, të njihni mjedisin në të cilin veproni, rëndësinë e njohjes së
tregut tuaj të synuar dhezhvillimin e prototipit të produktit.

Ndizni një Ide të Madhe - Bootcamp

Lean start-up – intro në modelimin e biznesit

Si të testoni idenë tuaj– the mum test

Njihni tregun tuaj

MVP – Koha për tu nisur

ka për qëllim themeluesit e startup-it që janë në kërkim të
përshkallëzimit të veprimeve të tyre, kur ata po përpiqen të
krijojnë momentum për produktin ose shërbimin e tyre.

Marketing & Zhvillimi Biznesi

Si të rritemi–tregjet e reja

Partneritetet – B2B, mentor, këshilltarë, etc.

Krijimi i momentumit

GROWUP

FINANCEIN

ka për qëllim sipërmarrësit që po kërkojnë të mobilizojnë kapital të jashtëm.
Vlerësimi i kompanisë, projeksionet e rrjedhës së parasë, së bashku me njohjen
se çfarë lloj, sa dhe si të rritet kapitali, janë të gjitha vendimtare në këtë fazë.

Fundraising – borxh vs. kapital

Njih investitorët

Pitching – si të prezantohemi

Valuimi

Projeksionet

LEGALIZE

ka për qëllim themeluesit që duan të mësojnë më
shumë për implikimet ligjore të ngritjes së biznesit të
tyre dhekoncepteve të financimit për një raund të parë
investimesh.

Si të regjistrojmë një biznes

Pronësia intelektuale

Taksimi dhe kërkesa të tjera ligjore

Njësi e cila zhvillon programe trajnimesh dhe kursesh specifike dhe praktike në formë modelesh të gatshme që i mundësojnë pjesëmarrësve të përfitojnë aftësi dhe shprehi të shpejta që i nevojiten për zgjidhjen e problematikave në shkollë, në punë dhe në jetë. Programet janë të përshtatura ti përgjigjen në menyrë të dedikuar kërkesave të personalizuara të të interesuarve dhe asaj që ata kërkojnë të zgjidhin në një kohë të shkurtër.

Zhvillimi i takimeve, aktiviteteve, workshopeve, konsultimeve dhe seminareve përgjatë fundjavës. Në këto evente marrin pjesë individë të ndryshëm nga fusha të ndryshme profesionale dhe sociale, të cilët formojnë një skuadër e punojnë bashkarisht. Ata miksojnë, shqyrtojnë dhe analizojnë idetë që kanë për të nxjerrë brenda së djelës(fundjavës) një ide përfundimtare bazuar në të cilën ndërtojnë një model apo kampion, që do të shërbejë si/për pikënisjen e një biznesi të suksesshëm.

Mbështetja dhe kontributi me anë të konsulencave, eventeve, trajnimeve profesionale, individuale si dhe testimeve dhe certifikimeve ndaj femrave që drejtojnë, zotërojnë apo duan të hapin e ndërtojnë një biznes.

Mbështetja profesionale i ofrohet jo vetëm sesi të ndërtojnë një biznes të susksesshëm por edhe sesi të rritin potencialet e biznesit që zotërojnë.

Në të njëjtën kohë  Akademia stimulon me aktivitetin e saj edhe në ndërtimin e një aleance të qëndrueshme dhe permanente midis femrave biznesmene, të
cilat me anë të krijimit dhe forcimit të një networku midis tyre, rritin shkëmbimin e eksperiencave të suksesshme me njëra-tjetrën.

Ky network kontribuon jo vetëm për zgjidhjen e problematikave të ndryshme që hasin në anën profesionale dhe sociale në bizneset e tyre, por duke afruar dhe frymëzuar njëkohësisht edhe femra të tjera të bëhen pjesë e networkut dhe të motivohen për të ndërmarrë iniciativa start-upi biznesi.

Programe konferencash, eventesh, seminaresh, aktivitetesh, trajnimesh, konsulencash, kursesh, testimesh dhe certifikimesh per te vetepunesuarit.

Gama e gjere e këtyre shërbimeve ofrohet si për të nxitur, stimuluar dhe orientuar individë të niveleve të ndryshme arsimore, sociale, kulturore apo profesionale të ndërmarrin një iniciativë vetëpunësimi ashtu edhe për ti ndihmuar të vetëpunësuarit që punojnë si të tillë të konsolidojnë kualifikimin e tyre në perfeksionimin e punës që bëjnë.

Portofoli i shërbimeve mbështet të vetëpunësuarit sesi të zhvillojnë njohuritë dhe potencialet e tyre, që të plotësojnë dhe përmirësojnë standartet e biznesit të tyre

Lajme & Evente

Lancimi i Programit të Inbubimit

Triple City në bashkëpunim me Barleti Hub lancuan Programin e Inkubimit 9 javor për…


"Meet the entrepreneur", Ardian Hoxha

Barleti Hub në bashkëpunim me Triple City organizuan takimin e radhës në kuadër të eventeve…


Affiliate Marketing bazuar në Clickbank

Barleti Hub organizoi workoshop-in  online me temën “Affiliate Marketing bazuar në Clickbank” Duke folur…


SME-të dhe STARTUP-et para dhe pas Covid-19. Mbështetja nga Donatorët.

Barleti Hub në bashkëpunim me TripleCity dhe Departamentin e Shkencave të Edukimit dhe Trajnimit…


KONTAKT ME NE

ADRESA

Tiranë, Rruga e Kosovarëve,

(pranë Liqenit Artificial) Nd. 39, H.1, No.5, 1019

TELEFONI

+355 68 60 31 504

+355 69 40 96 362

PARTNERITETE