Affiliate Marketing bazuar në Clickbank

Barleti Hub organizoi workoshop-in  online me temën “Affiliate Marketing bazuar në Clickbank”

Duke folur këtu për hapat që sugjerohet të ndiqen për të gjeneruar të ardhura online. Lektori i këtej takimi pati mundësi t’ju tregonte pjesëmarrësve eksperienca të ndryshme në lidhje me mënyrat për të gjeneruar të ardhura online. Pjesë e këtij takimi ishin studentë dhe të rinj të cilët ishin kuriozë  në lidhje me të përdorurit të sistemit online për të realizuar të ardhura.

Lektor i këtij takimi ishte  Amir Esmaeilakhtar.