BARLETI

HUB

Inovacion / Kreativitet / Sipermarrje
Platforme bashkepunimi, fuqizimi dhe konkurimi nderdisiplinor per idete e raja, startup, akselerim dhe rritje

INOVACION

Avantazhi kyc konkurues i se ardhmes !
Inkubator per Inovacioni hapur dhe demokratik qe sfidon

KREATIVITET

Kultura si generator per vleren e shtuar !
Qyteti, ekonomia, hapesira publike dhe artistet si laboratore te gjalle per Industrite Kreative

SIPERMARRJE

Shtegu per sipermarresin e ri !
Akselerator, ambiente, teknologji, sherbime, rrjet, komunitet dhe evente per sipermarrjen rinore.

HARTA

SIPËRMARRJA - BARLETI BUSINESS HUB

Barleti Business Hub ndër të tjera, do t’ju ofrojë: rritje kapacitetesh per sipermarresit e rinj, nje platforme virtuale te pasur me dokumentash - plane biznesi - praktika te mira, sherbime per bizneset e reja, studime dhe analiza per tregje specifike, ...


1. COMPETITIVENESS
2. LINKING WITH MARKETS
3. INCUBATION
4. ACCELERATION
5. EMPLOYABILITY
6. YOUNG ENTREPRENEURS
7. WOMEN IN BUSINESS
8. SKILLS ACADEMY

KREATIVITET - CREATIVE GARAGE

Micro-businesses and freelancers operate in fragmented, ofen isolated niche markets where work is sporadic and/or nomadic in nature, demanding a specialised sector competence and more personalised guidance and support.


1. CREATIVE ECOSYSTEM - ECONOMY / PLACE / PEOPLE
2. CULTURE AND CREATIVE INDUSTRIES
3. TOURISM - TO SEA - TO DO - TO BUY
4. RURAL - NATURE AND WELLBEING
5. MANUFACTURING - CRAFT
6. MAKER SPACE
7. YOUNG ARTISTS
8. SKILLS SKILLS ACADEMY

INOVACION - INNOVATION LAB

Inovacioni po vërehet tek sipërmarrjet e vogla dhe përgjegjësia për zhvillimin e stafit dhe rrjetëzim zhvendoset nga sektori privat tek Universitetet, nëpërmjet:


1. OPEN INNOVATION
2. DIGITAL ECONOMY
3. SMART CITY
4. DIGITAL EDUCATION
5. E-GOVERNANCE
6. IN-TECH TRANSFER
7. INTECH LAB
8. SKILLS ACADEMY

SI VEPROJMË NË BarletiHub

Sipërmarrja dhe aktivitetet në funksion të tyre zënë një vënd të rëndësishëm në edukim në Shluj “Universiteti Marin Barleti”, ku vazhdimisht ofrohen kurse dhe programe për të rinjtë që dëshirojnë të jenë pjesë aktive e BARLETI Hub.

Një sipërmarrje e suksesshme ka nevojë për një sistem shtytës që të shkojë përpara dhe të takohet me investitorë, partnerë, media apo edhe mentorë të rinj. Dhe, nuk ka asnjë vend më të mirë sesa konkurset për këtë gjë. Betapitch Tirana dhe Creative Business Cup janë dy nga shumë konkurse ndërkombëtare për të lejuar bizneset e reja të përparojnë në tregun kombëtar dhe ndërkombëtar.

Gjatë periudhës së inkubimit, sipërmarrësit e Barleti Hub avancojnë më tej me koncept idetë e tyre të biznesit dhe i përshtasin ato me kushtet e tregut në të cilin do të hyjnë. Barleti Hub ofron për to hapësira pune, edukim të vazhdueshëm, mentorim, rrjetëzim, etj.

Dedikimi i pakushtëzuar i stafit akademik dhe ekspertëve pranë Shluj “Universiteti Marin Barleti” për të mbështetur idetëmë të mira të biznesit gjatë fazave të para të ciklit të jetës së tyre, zhvillohet nëpërmjet edukimit të vazhdueshëm, mentorimit, dhe financimit.

Në Barleti Hub e kuptojmë sfidën e startup-eve të reja në përballjen me kompleksitetin dhe ambiguitetin e tregut, ndaj vendosim në funksion të tyre të gjithë aktorët e ekosistemit të startup-eve për të siguruar aktivizimin e mëtejshëm.

Lajme & Evente

ELEVATOR LAB CHALLENGE, NË UMB

Elevator LAB Challenge, në UMB21 maj, 2019 | ora 9:00 | salla A17

MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE NË EPOKËN DIXHITALE

Për të nxitur interesin në sektorin e menaxhimit të burimeve njerëzore, Barleti Hub sjell…

Rrjetet e transmetimit me brez te gjere

Reth Aktivitetit: Me rritjen e rëndësisë së shërbimeve të internetit, paraqitet po ashtu nevoja…

SI TË ARRISH TË PERDORËSH MUNDËSITË E INOVACIONIT DHE TEKNOLOGJISË PËR TË BËRE BIZNES

Sa mundësi kanë të rinjtë sot, që të ndërmarrin një iniciativë dhe të arrijnë…

BARLETI ENTREPRENEUR HUB

Funksioni Overview

Ndihmojmë sipërmarrësit e rinj me eksperiencë, metodikë dhe rrjetëzimin e nevojshëm për një kalim sa më të lehtë nga periudha e tranzicionit në atë të një biznesi të suksesshëm. Kujdesemi që të rrisim vlerën e biznesit tuaj duke ju udhëzuar për të shkuar ashtu siç duhet në nivelin e tjetër.

BARLETI ENTREPRENEUR HUB

Ndihmojmë sipërmarrësit e rinj me eksperiencë, metodikë dhe rrjetëzimin e nevojshëm për një kalim sa më të lehtë nga periudha e tranzicionit në atë të një biznesi të suksesshëm. Kujdesemi që të rrisim vlerën e biznesit tuaj duke ju udhëzuar për të shkuar ashtu siç duhet në nivelin e tjetër.

IDEA

Vizioni sot ka kaluar nga krijimi I telefonave inteligjent në krijimin e qyteteve inteligjente. Për të arritur ëndërra të mëdha, nevojitet bashkëpunim I suksesshëm në disa fronte. Vëndet për të testuar ide janë këtu për këtë arsye: Barleti Hub bën bashkë sipërmarrës, kompani e biznese private, akademinë, dhe publikun e gjerë për të krijuar dhe testuar ide produktesh e shërbimesh që lejojnë arritjen e vizioneve tona.

STARTUP

Shumë ekspertë fokusohen të ndihmojnë bizneset në fazat fillestare të punës së tyre, mirëpo bizneset shpesh kanë nevojë gjatë dy tre viteve të para të ekzistencës së tyre, nëse vërtetë duan të mbijetojnë në treg. Barleti hub mundëson asistencë teknike, akademike dhe komerciale në mënyrë që ti ndihmojë bizneset e reja të rriten dhe të krijojnë më shumë vënde pune për të rinjtë.

SCALE UP

Tregje të reja janë mundësi zgjerimi për bizneset. Barleti hub, nëpërmjet rrjetit të ekosistemit të tij kombëtar dhe ndërkombëtar të inkubatorëve dhe akseleratorëve, ofron support për bizneset e reja vendase që ata të rriten sipas vizionit të tyre dhe nevojave të tregut rajonal dhe global. Bashkëpunimi me aktorë ndërkombëtarë do të mundësojë uljen e barrierave të të bërit biznes globalisht.

GROWTH

Konferencat, trajnimet, debatet dhe aktivitetet e tjera që Barleti Hub zhvillon synojnë të fuqizojnë shpirtin sipërmarrës dhe të rrisin preferencat e të rinjëve për të qenë të vetëpunësuar sesa të jenë të punësuar kudo të ndodhur në Botë. Fuqizimi i ekosistemit të sipërmarrëve të rinj është vital për suksesin afat gjatë të shteteve në vecanti, por edhe te Europës në përgjithësi. Ndaj edhe shihet një rritje në suportin ndërkombëtar ndaj krijimit dhe zgjerimit të sipërmarrjes rinore.

IDEA

Barleti Hub është qëndra ku të rinjtë sipërmarrës me ose me pak ide kreative janë të vendosur për të patur sukses në tregun vëndas dhe ndërkombëtar. Mentorimi dhe drejtimi i duhur i ekspertëve do të ketë një ndikim të rëndësishëm në zhvillimin personal dhe professional të sipërmarrësve të rinj.

ADVICE

Mentoring & Coaching
Barleti Hub është qëndra ku të rinjtë sipërmarrës me ose me pak ide kreative janë të vendosur për të patur sukses në tregun vëndas dhe ndërkombëtar. Mentorimi dhe drejtimi i duhur i ekspertëve do të ketë një ndikim të rëndësishëm në zhvillimin personal dhe professional të sipërmarrësve të rinj.

Business Model Canvas
Me modelin e biznesit Canvas, në Barleti Hub punojmë çdo vit me studentë me mëndje të hapur dhe creative, të cilët vendosin në zbatim idetë e tyre sipërmarrëse, të cilët mund edhe të implementohen gjatë viteve të shkollës me kolegët e klasës.

Training and New Skills
Të mësuarit është esencial për të arritur sukses qoftë në jetën personale dhe profesionale. Shkenca mbështet praktikat e të mësuarit gjatë gjithë jetës; njësoj edhe ne në Barleti Hub e shohim si të vetmin burim avantazhi konkurues në tregun e sipërmarrjes rinore.

Commercialization & Prototype
Materiale pune dhe kreative, webinars, takime dhe trajnimet e nevojshme do të ofrojnë një vend për sipërmarrësit e rinj dhe studentët për te testuar, zhvilluar dhe komercializuar më tej prototipet e tyre të biznesit, kjo me asistencën e pedagogëve dhe ekspertëve të Barleti Hub.

Toolbox and Services
Barleti Hub si një burim informacioni për sipërmarrësit e rinj, do t’u mundësojë teknika të adaptueshme për përmirësimin e menaxhimit të sipërmarrjeve ty tyre.

Mapping Study
Hartat vizuale që lehtësojnë organizimin dhe ndajnë punën, janë një domosdoshmëri për sipërmarrësit e rinj. Trajnime dhe ëorkshope për përdorimin e saktë të tabelave, floë charts, grafiqeve, dhe diagrameve më të fundit do të jenë prezentë për sipërmarrësit e rinj.

Franchise Model
Modelet franshizë të bizneseve, janë një alternativë e sipërmarrjes së pavarur. Ne inkurajojmë të rinjtë sipërmarrës që të konsiderojnë edhe këtë formë sipërmarrje rinore. Trajnimet në Barleti Hub do të njohin dhe prezantojnë disa faktorë inkurajues drejt këtij modeli biznesi.

CHALLENGE

Open Innovation
Nëpërmjet qëndrës “Albanian Open Innovation” ndërtojmë partneritet bashkëpunues me cdo sector të industrisë dhe teknologjisë, duke demostruar mundësitë dhe kapacitetet tona për të lidhur në mënyrë të suksesëshme kompanitë e biznesit dhe subjektet e nismës së lirë me komunitetet innovative. .

Business Plan Competition
Konkursi I planit më të mirë të biznesit I organizuar nga Barleti Hub mundëson një eksperiencë reale për cdo student sipërmarrës, duke promovuar idetë e studentëve dhe mbështetur idetë e reja sipërmarrëse në komunitetin Barletas.

Accelerator
Suporti ndaj kompanive në fazat e para të veprimtarisë është mjaft I rëndësishëm për sipërmarrësit e rinj. Barleti Hub orienton të rinjtë me programet e akselerimit në vend dhe jashtë tij.

Showcasing Best Practices
Coworking week, forume, konferenca, Startup Grind, Creative Mornings, e shumë aktivitete të tjera që Barleti Hub zhvillon gjatë vitit do të lejojnë sipërmarrjet e reja të krijuara dhe zhvilluara në Universitet të promovojnë veten.

Regional Competition Cup
Creative Business Cup Albania, si një markë ndërkombëtare e sjellë në vend nga UMB, shëtit gjatë vitit në gjithë vendit për të identifikuar të rinj sipërmarrës me ide biznesi që synojnë përmirësimin e ekonomive lokale.

NETWORK

Triple Helix Coalition
Triple Helix ose Spiralja e Trefishtë është bashkëpunimi i ngushtë midis 3 shtyllave kryesore të ekonomisë: Universitetit, Industrisë dhe Institucioneve Qeveritare. Gjithçka duhet bërë sipas një motoje ku universiteti, biznesi dhe qeveria të bëhen bashkë-lojtarë, bashkë-krijues dhe katalizatorë në rritjen e inovacionit dhe të komunitetit global.

National Campaign
Megjithëse shumica e konkurseve rinore fokusohen në kryeqytet, Barleti Hub do ti shtrijë nismat e tij në të gjithë vendin, duke I ofruar kështu sipërmarrësve të rinj mundësi trajnimi, rrjetëzimi, promovimi dhe konkurimi në konkurset ndërkombëtare që ka sjellë në vend.

Activities and Events
Universiteti, kreativiteti dhe inovacioni janë shtegu I duhur për sipërmarrësit e rinj. Startupet dhe bizneset e reja janë burim zhvillimi për ekonomitë lokale dhe kombëtare, ndaj BH ka një kalendar aktivitetesh dhe eventesh gjatë gjithë vitin, për sipërmarrësit me ide në industritë kreative, teknologji, agro-turizëm, etj.

Clustering
ICT cluster, food cluster, creative industries cluster, janë disa prej grupimeve që BH i ka krijuar gjatë viteve dhe të cilat janë pjesë e rrjetit të kontakteve për sipërmarrësit e rinj në Barleti Hub.

Community & Associations
Studiojmë komunitetin dhe identifikojmë mundësi për sipërmarrësit e rinj që të marrin trajnimet, mentorimet dhe kontaktet e duhura për to.

Young Entrepreneurs Club
Arritjet e mëdha fillojnë me një ëndërr, ndaj ne i motivojmë të rinjtë të ëndërrojnë duke i udhëzuar si të kthejnë pasionet e tyre në realitet. Klubi i sipërmarrësve të rinj, është i krijuar nga të rinjtë entuziast dhe të apasionuar në sipërmarrje, me ide dhe dëshirë për ti kthyer ato ide në punë.

Exchange Forum & Meetings
Sipas një kalendari të shpallur, BH zhvillon tavolina të rrumbullakëta, takime, b2b, konferenca e forume, si një arsye më shumë për të mbledhur bashkë aktorë të ndryshëm të ekosistemit të sipërmarrjes në vend, rajon dhe botë.

Peer to Peer Networking
Si aktivitete të veçanta, apo pjesë e aktiviteteve më të gjera, I ofrojmë sipërmarrësve të rinj suportin e nevojshëm për të ndjekur ëndrrat e tyre dhe për të vënë në praktikë aftësitë dhe ambiciet. Rrjetëzimi dhe konsulencat e veçanta janë një teknikë e nevojshme në këtë rrugëtim.

SUPPORT

Business Mentors
Mentorët e duhur frymëzojnë të rinjtë dhe krijojnë frymë pozitive si në jetën e tyre private ashtu edhe në atë profesionale.

Business Planning
Bizneset që dështojnë të planifikojnë, planifikojnë të dështojnë! Në BH udhëzojmë sipërmarrësit e rinj në identifikimin e nevojave që duhet të plotësojë biznesi i tyre, kujt duhet t’ia plotësojë këto nevoja dhe sa do ti kushtojë kjo gjë!

Matchmaking Solutions
Ne presim dhe zhvillojmë evente me frymë sociale dhe bashkëpunuese, ku të rinjtë mund të frymëzohen, ndajnë eksperienca dhe zhvillohen.

Feasibility Plans & Fact-sheet
Mbështesim sipërmarrjet e reja në procesin e vendim marrjes, duke i drejtuar dhe udhëzuar saktë në përdorimin e analizave të kostove reale për biznesin/projektin e tyre.

First Shop Stop and Cost Sharing
Ndihmojmë sipërmarrësit e rinj në procesin e identifikimit të pengesave dhe mundësive, dhe sëbashku me ta vlerësojmë rëndësinë e konceptit të biznesit të tyre dhe pasqyrojme ndryshimet e duhura.

Business Support Center
Strategjia e BH është e thjeshtë dhe e qartë: frymëzojmë, udhëzojmë dhe jemi një one stop shop për sipërmarrjet e reja nëpërmjet një kalendari të gjerë aktivitetesh dhe eventesh vjetore, programe konsulence, konkurse kombëtare dhe ndërkombëtare, etj.

Technology Transfer
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

Access to Resources
Sipërmarrësit e rinj po përdorin kanale jo tradicionale për të gjeneruar kapital për bizneset e tuaja. Crowdfunding, është një prej tyre; platformat online; akseleratorët, cmimet qeveritare dhe grantet po njihen dhe aplikohen cdo ditë e më shumë.

Smart take-off
Jemi të ndërgjegjshëm që nuk mund të jemi ekspertë në çdo sektor biznesi, mirëpo ne kemi ngritur ekosistemin e sipërmarrësve në vënd, një urë lidhëse mes sipërmarrësve të rinj dhe sektorit public dhe privat, universiteteteve, investuesëve etj.

Soft Landing
Programet e soft landing janë disa forma mbështetjeje që i vijnë në ndihmë sipërmarrësve të rinj që dëshirojnë të zhvillojnë bizneset e tyre në formë dhe territor. Venture capitalist, ëngjëjt e biznesit, inkubatorët, akseleratorët janë disa nga format e kësaj mbështetjeje.

FUNDING

Competition
Hyrja e bizneseve të reja në treg kontribuon në zhvillim ekonomik, përmirësim produktesh e shërbimesh, dinamizëm dhe cilësi.

Incubation
Gjatë inkubimit sigurohemi që sipërmarrësit e rinj mësojnë se si të ngrejnë biznesin e tyre me programet dhe teknikat më të përshtatshme. Inkubatorët janë vëndi për prova dhe gabime!

Accelerators
Akseleratorët e start up-eve i vijnë atyre në ndihmë në fazat e para të veprimtarisë me një sërë aktivitetesh si: edukim, mentorim dhe financim. Sipërmarrësit e rinj mund të hyjnë në proces akselerimi për një përiudhë të caktuar kohe, ose edhe pjesërisht. Por, sido që të jetë, eksperienca e tyre aty është intensive dhe e shpejtë.

Seed Funding
Statistikat tregojnë se 29% e start up-eve dështojnë në treg pasi nuk kanë mjaftueshëm fonde ose kapital për të vënë në zbatim idetë e tyre, kjo bën që kërkesa për para të jetë thelbësore për vëprimtarinë e tyre.

Crowd Funding & Angel Investors
Barleti Hub ka krijuar një ekosistem me aktorë kombëtar dhe ndërkombëtar me kompani që investojnë në ide të sipërmarrësve të rinj. Nëpërmjet aktiviteteve si coëorking ëeeks, konkurse dhe panaire idesh, të rinjtë kanë mundësi të njihen me investorë të ndryshëm të tregjeve lokale, kombëtarë dhe ndërkombëtarë të gatshëm për të investuar në ta.

Scale Up Grant’s
Presioni I fondeve është më I ulët në raste se di se ku dhe si të kërkosh për fonde. Në Barleti Hub sigurojmë trajnimet e duhura për të kërkuar dhe shkruar për fonde për projekt ide premtuese në treg.

Investment & Soft Loans
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

Equity finance
Hedhja në shitje e një pjese të aksioneve për të gjeneruar fonde për të cuar biznesin përpara.

Guarantee Funds
Sigurohemi që studentët dhe sipërmarrësit e rinj të njohin format e ndryshme të fondeve që ekzistojnë në botë për ta. Ky fond është një fond ma risk investimi. Eshtë një formë e përbashkët investimi që kërkon nga investitori sigurinë që do të qëndrojë i përfshirë në këtë investim për një periudhë të caktuar kohe.

SPACE

Univ. Incubator & Spin Off
Për të plotësuar rrjetin e inkubatorëve të biznesit që ekzistojnë në Tiranë, Universiteti Marin Barleti ka krijuar Barleti Hub, një strukturë që krijonë një hapësirë për zhvillimin e aftësive sipërmarrëse. Synimi I Barleti Hub është të suportojë startupet në hapat e tyre të parë të zhvillmit dhe aplikimit të ideve të biznesit.

Creative & Innovative HUB
Studentët e të gjithë profileve në Universitetin Marin Barleti do të mund të mësojnë të mendojnë në mënyra të ndryshme, të imagjinojnë mundësi të reja dhe metodika të reja, ose edhe të bëjnë gjëra të reja nga studimet e tyre.

Business Support Centers
Qëndra e suportit të biznesit I vjen në ndihmë me praktika të mira, formate dhe formularë që janë aq të nevojshëm në hapat e para të një biznesi. Ato do të shërbejnë si një “asistente” personale për sipërmarrësit e rinj.

Business Incubator (VIRTUAL)
I vjen në ndihmë në hapat e para sipërmarrësve të rinj, si një mundësi virtuale bashkimi e aktorëve të ekosistemit sipërmarrës global.

Maker Space
Punishtja ku të rinjtë mund të mblidhen dhe të kenë një mundësi për të eksploruar interesat e tyre; të mësojnë të përdorin pajisje dhe teknika, qofshin këto fizike apo virtuale; dhe të krijojnë projekte kreative.

Fab Lab
Vëndi ku studentët, novatorët, artistët apo edhe entuziastët punëtorë kanë akses në teknologjinë e duhur dhe marrin frymëzimin e duhur për të krijuar prototipe të ideve të tyre të biznesit.

Co-working Space
Hapësira të përbashkëta pune ku socializimi shkon përtej bashkëbisedimit. Vëndi ku sipërmarrësit e rinj mund të punojnë, rrjetëzojnë, gjejnë partnerë e konsumatorë, mësojnë dhe promovohen, etj.

Soft Landing & Smart Departure
Hapësira pune për sipërmarrësit e rinj ku mund të shpalosin aftësitë e tyre sipërmarrëse, creative dhe novatore. Barleti Hub ofron një sërë suporti biznesi për këtë pjesë, si hapësira dhe vende pune, planifikime biznesi, trajnime dhe workshope, konsulenca, etj..

Business Center
Synojmë të fuqizojmë student, të rinjë, femra dhe meshkuj, duke i pasuruar ata me teknikat e nevojshme për të nisur, mirëmbajtur dhe zhvilluar idetë e tyre dhe sipërmarrjet e tyre të reja në tregje lokale dhe kombëtare.

STARTUP

Shumë ekspertë fokusohen të ndihmojnë bizneset në fazat fillestare të punës së tyre, mirëpo bizneset shpesh kanë nevojë gjatë dy tre viteve të para të ekzistencës së tyre, nëse vërtetë duan të mbijetojnë në treg. Barleti hub mundëson asistencë teknike, akademike dhe komerciale në mënyrë që ti ndihmojë bizneset e reja të rriten dhe të krijojnë më shumë vënde pune për të rinjtë.

ADVICE

.............


CHALLENGE

.............


NETWORK

.............


SUPPORT

.............


FUNDING

.............


SPACE

.............


SCALE UP

Tregje të reja janë mundësi zgjerimi për bizneset. Barleti hub, nëpërmjet rrjetit të ekosistemit të tij kombëtar dhe ndërkombëtar të inkubatorëve dhe akseleratorëve, ofron support për bizneset e reja vendase që ata të rriten sipas vizionit të tyre dhe nevojave të tregut rajonal dhe global. Bashkëpunimi me aktorë ndërkombëtarë do të mundësojë uljen e barrierave të të bërit biznes globalisht.

ADVICE

.............


CHALLENGE

.............


NETWORK

.............


SUPPORT

.............


FUNDING

.............


SPACE

.............


GROWTH

Konferencat, trajnimet, debatet dhe aktivitetet e tjera që Barleti Hub zhvillon synojnë të fuqizojnë shpirtin sipërmarrës dhe të rrisin preferencat e të rinjëve për të qenë të vetëpunësuar sesa të jenë të punësuar kudo të ndodhur në Botë. Fuqizimi i ekosistemit të sipërmarrëve të rinj është vital për suksesin afat gjatë të shteteve në vecanti, por edhe te Europës në përgjithësi. Ndaj edhe shihet një rritje në suportin ndërkombëtar ndaj krijimit dhe zgjerimit të sipërmarrjes rinore.

ADVICE

.............


CHALLENGE

.............


NETWORK

.............


SUPPORT

.............


FUNDING

.............


SPACE

.............


CREATIVE GARAGE

communication

skills

$329,00

Being assertive means knowing where the fine line is between assertion and ... You can learn another 139 communication skills, like this, by joining the Mind Tools ... by practicing the techniques presented here you will slowly become more ...

See details

communication

skills

$329,00

Being assertive means knowing where the fine line is between assertion and ... You can learn another 139 communication skills, like this, by joining the Mind Tools ... by practicing the techniques presented here you will slowly become more ...

See details

ÇFARË MUNDËSOJMË ?

Ne njohim nevojat e sipërmarrësve të rinj dhe i qëndrojmë pranë në fushat që ata kanë më shumë nevojë për mbështetje. Duke filluar nga fazat e para të ciklit të jetës së një produkti deri në komercializimin e tij.

• Mentorim, trajnim dhe drejtim
• Modeli i biznesit Canvas
• Komercializim dhe prototipe
• Mapping study
• Modele franchize
• Mentor biznesi
• Plane fizibiliteti
• Qendra suporti biznesi
• Transferim teknologjie
• Akses në burime
• Creative dhe innovation hub
• Qendra suporti biznesi
• Business incubator (virtual)
• Maker space
• Marrëveshja e spirales së trefishtë
• Fushata kombëtare
• Aktivitete dhe evente
• Klubi i sipërmarrësve të rinj
• Forume dhe mbledhje

BARLETI BUSINESS SUPPORT CENTER

Funksioni Overview

Business Support Center eshte e përkushtuar për të ofruar mbështetje cilësore dhe të besueshme të biznesit, duke ofruar zgjidhje të thjeshta dhe efektive për klientët tanë dhe duke dhënë aplikim konsistent të politikave dhe procedurave. Ne jemi në gjendje të ofrojmë përsosmëri shërbimesh duke forcuar vazhdimisht bazën tonë të njohurive dhe partneritetin me palët tona të interesit. Ne sjellim një gatishmëri për të pranuar dhe për të përmbushur sfidat në një mjedis pozitiv dhe proaktiv.

Shërbime dhe Mbështetje Overview

Në fokus të kësaj kategorie është biznesi i vogël dhe i mesëm (SME-të) dhe sipërmarrjet e reja, me një fokus të veçantë mbi grupin e startup-eve. Bizneset e këtij segmenti karakterizohen nga mungesa e ekspertizës në kompleksitetin e aktiviteteve që duhen ushtruar për të menaxhuar suksesshëm një biznes. Kjo dobësi e tyre vjen shpesh edhe si pasojë të kufizimeve që ato kanë në rekrutimi e një stafi të mjaftueshëm nga ku lind edhe nevoja që këto biznese kanë për të ngritur kapacitete në burimet e tyre të limituara njerëzore.

Qëllimi i kësaj kategorie shërbimesh mbështetëse për biznesin është të shërbejë si kanal marketingu për të thithur klientë të cilët më pas do të jenë konsumatorë të produkteve të ofruara në nën kategoritë e tjera. Ky dimension i kësaj kategorie nuk e përjashton komercializimin e saj nëpërmjet shitjes së paketave të ndryshme trajnuese.

Rrjetëzim dhe Komunitet

Kjo kategori do të synojë të ngrejë një databazë dhe një rrjet të gjerë në të cilin bizneset mund të gjejnë partnerë për të bashkëpunuar. BSC do të asistojë bizneset lokale të krijojnë kapacitete dhe mundësi për të funksionuar si furnitorë për kompani të mëdha brenda dhe jashtë vendit si dhe të hedhin hapat e parë drejt biznesit ndërkombëtar duke eksploruar tregje të reja.

Konsulencë dhe Ekspertizë

Kjo kategori do të ofrojë shërbime mbështetëse për biznese në faza startup-i dhe për biznese ekzistuese të cilat kanë nevojë për të zhvilluar më tej kapacitetet e tyre apo të cilat kërkojnë të eksplorojnë mundësi të tjera biznesi. Në këtë kategori shërbimet do të jenë të personalizuara (tailored) dhe kontaktet tashmë janë direkte. Shërbimet e ofruar në këtë kategori do të jenë në shitshme duke e bërë këtë paketë një nga burimet kryesore të të ardhurave të BSC-së.

Financim dhe Akses ne Fonde

Kjo kategori është e fokusuar në eksplorimin e mundësive që një biznes ka për të tërhequr financime. Gjetja e mënyrave më të përshtatshme dhe të favorshme për të mobilizuar kapitalin e nevojshëm për të mbështetur nevojat për investime të biznesit do të shoqërohet edhe me ekzekutimin e të gjithë procesit deri në marrjen e fondeve të nevojshme. Këtu përfshihen analizë te menaxhimit te investimeve, marrëdhëniet me investitorët, auditimin, konsultimin dhe menaxhimin financiar.

Trajnime dhe Rritje Kapacitetesh

Kjo kategori shërbimesh do të paraprihet nga një analizë e nevojave për trajnime të biznesit e cila do të synojë të identifikojë hendekun midis nivelit të dëshiruara te aftësive dhe nivelit aktual në biznesin tuaj

Iniciativa dhe Projekte

Që në konceptim BSC operon si një njësi aktive e cila ndërvepron me mjedisin që e rrethon, aktualitetin dhe vizionin dhe ambicien për të ardhmen e vendit. Në këtë prizëm BSC nuk qëndron pasive duke ndenjur në pritje që bizneset dhe sipërmarrësit të trokasin në derën e saj për ndihmë dhe mbështetje, por BSC guxon vazhdimisht dhe merr iniviativa personale për të aktivizuar ato grupe apo hapsira të cilat janë të marxhinalizuara por që kërkojnë vëmendje dhe ofrojnë potenciale për zhvillim dhe inovacion.

INOVATIVE LAB

Subject

Description

Subject

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Subject

Description

Subject

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Subject

Description

Subject

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Subject

Description

Subject

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Subject

Description

Subject

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Subject

Description

Subject

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ut tortor metus. Fusce sodales nunc velit, ac mattis sapien dapibus vel. Nulla faucibus ex tortor, dictum fermentum nulla blandit eu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ut tortor metus. Fusce sodales nunc velit, ac mattis sapien dapibus vel. Nulla faucibus ex tortor, dictum fermentum nulla blandit eu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ut tortor metus. Fusce sodales nunc velit, ac mattis sapien dapibus vel. Nulla faucibus ex tortor, dictum fermentum nulla blandit eu.

INICIATIVAT

PARTNERITETE

KONTAKT ME NE

ADRESA

Tiranë, Rruga e Kosovarëve,

(pranë Liqenit Artificial) Nd. 39, H.1, No.5, 1019

TELEFONI

+355 XX XX XXXX

+355 XX XX XXXX

EMAIL

email@domain.com

email@domain.com