BARLETI

HUB

Inovacion / Kreativitet / Sipermarrje
Platforme bashkepunimi, fuqizimi dhe konkurimi nderdisiplinor per idete e raja, startup, akselerim dhe rritje

INOVACION

Avantazhi kyc konkurues i se ardhmes !
Inkubator per Inovacioni hapur dhe demokratik qe sfidon

KREATIVITET

Kultura si generator per vleren e shtuar !
Qyteti, ekonomia, hapesira publike dhe artistet si laboratore te gjalle per Industrite Kreative

SIPERMARRJE

Shtegu per sipermarresin e ri !
Akselerator, ambiente, teknologji, sherbime, rrjet, komunitet dhe evente per sipermarrjen rinore.

HARTA

SIPËRMARRJA - BARLETI BUSINESS HUB

Barleti Business Hub ndër të tjera, do t’ju ofrojë: rritje kapacitetesh per sipermarresit e rinj, nje platforme virtuale te pasur me dokumentash - plane biznesi - praktika te mira, sherbime per bizneset e reja, studime dhe analiza per tregje specifike, ...


1. COMPETITIVENESS
2. LINKING WITH MARKETS
3. INCUBATION
4. ACCELERATION
5. EMPLOYABILITY
6. YOUNG ENTREPRENEURS
7. WOMEN IN BUSINESS
8. SKILLS ACADEMY

KREATIVITET - CREATIVE GARAGE

Micro-businesses and freelancers operate in fragmented, ofen isolated niche markets where work is sporadic and/or nomadic in nature, demanding a specialised sector competence and more personalised guidance and support.


1. CREATIVE ECOSYSTEM - ECONOMY / PLACE / PEOPLE
2. CULTURE AND CREATIVE INDUSTRIES
3. TOURISM - TO SEA - TO DO - TO BUY
4. RURAL - NATURE AND WELLBEING
5. MANUFACTURING - CRAFT
6. MAKER SPACE
7. YOUNG ARTISTS
8. SKILLS SKILLS ACADEMY

INOVACION - INNOVATION LAB

Inovacioni po vërehet tek sipërmarrjet e vogla dhe përgjegjësia për zhvillimin e stafit dhe rrjetëzim zhvendoset nga sektori privat tek Universitetet, nëpërmjet:


1. OPEN INNOVATION
2. DIGITAL ECONOMY
3. SMART CITY
4. DIGITAL EDUCATION
5. E-GOVERNANCE
6. IN-TECH TRANSFER
7. INTECH LAB
8. SKILLS ACADEMY

SI VEPROJMË NË BarletiHub

Sipërmarrja dhe aktivitetet në funksion të tyre zënë një vënd të rëndësishëm në edukim në Shluj “Universiteti Marin Barleti”, ku vazhdimisht ofrohen kurse dhe programe për të rinjtë që dëshirojnë të jenë pjesë aktive e BARLETI Hub.

Një sipërmarrje e suksesshme ka nevojë për një sistem shtytës që të shkojë përpara dhe të takohet me investitorë, partnerë, media apo edhe mentorë të rinj. Dhe, nuk ka asnjë vend më të mirë sesa konkurset për këtë gjë. Betapitch Tirana dhe Creative Business Cup janë dy nga shumë konkurse ndërkombëtare për të lejuar bizneset e reja të përparojnë në tregun kombëtar dhe ndërkombëtar.

Gjatë periudhës së inkubimit, sipërmarrësit e Barleti Hub avancojnë më tej me koncept idetë e tyre të biznesit dhe i përshtasin ato me kushtet e tregut në të cilin do të hyjnë. Barleti Hub ofron për to hapësira pune, edukim të vazhdueshëm, mentorim, rrjetëzim, etj.

Dedikimi i pakushtëzuar i stafit akademik dhe ekspertëve pranë Shluj “Universiteti Marin Barleti” për të mbështetur idetëmë të mira të biznesit gjatë fazave të para të ciklit të jetës së tyre, zhvillohet nëpërmjet edukimit të vazhdueshëm, mentorimit, dhe financimit.

Në Barleti Hub e kuptojmë sfidën e startup-eve të reja në përballjen me kompleksitetin dhe ambiguitetin e tregut, ndaj vendosim në funksion të tyre të gjithë aktorët e ekosistemit të startup-eve për të siguruar aktivizimin e mëtejshëm.

Lajme & Evente

INFLUENCER MARKETING ON SOCIAL MEDIA & DIGITAL PR

Këtë javë në BarletiTalk, Tomi Kallanxhi dhe Amir Esmaeilakhtar Po nuk guxove, nuk fiton!…

LMS SYSTEM | Trajnim 1 për stafin e UMB

LMS System, sistem për menaxhimin online të mësimdhënies, i aplikuar nga të gjitha universitetet…

WORKSHOP: SOCIAL MEDIA MARKETING & SEARCH ENGINE MARKETING (SMM & SEM)

Më datë 17 Janar 2019, në mjediset e Universitetit Marin Barleti u zhvillua aktiviteti…

BARLETI ENTREPRENEUR HUB

Funksioni Overview

Ndihmojmë sipërmarrësit e rinj me eksperiencë, metodikë dhe rrjetëzimin e nevojshëm për një kalim sa më të lehtë nga periudha e tranzicionit në atë të një biznesi të suksesshëm. Kujdesemi që të rrisim vlerën e biznesit tuaj duke ju udhëzuar për të shkuar ashtu siç duhet në nivelin e tjetër.

IDEA

Barleti Hub është qëndra ku të rinjtë sipërmarrës me ose me pak ide kreative janë të vendosur për të patur sukses në tregun vëndas dhe ndërkombëtar. Mentorimi dhe drejtimi i duhur i ekspertëve do të ketë një ndikim të rëndësishëm në zhvillimin personal dhe professional të sipërmarrësve të rinj.

STARTUP

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

SCALE UP

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

GROWTH

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

CREATIVE GARAGE

communication

skills

$329,00

Being assertive means knowing where the fine line is between assertion and ... You can learn another 139 communication skills, like this, by joining the Mind Tools ... by practicing the techniques presented here you will slowly become more ...

See details

communication

skills

$329,00

Being assertive means knowing where the fine line is between assertion and ... You can learn another 139 communication skills, like this, by joining the Mind Tools ... by practicing the techniques presented here you will slowly become more ...

See details

ÇFARË MUNDËSOJMË ?

Ne njohim nevojat e sipërmarrësve të rinj dhe i qëndrojmë pranë në fushat që ata kanë më shumë nevojë për mbështetje. Duke filluar nga fazat e para të ciklit të jetës së një produkti deri në komercializimin e tij.

• Mentorim, trajnim dhe drejtim
• Modeli i biznesit Canvas
• Komercializim dhe prototipe
• Mapping study
• Modele franchize
• Mentor biznesi
• Plane fizibiliteti
• Qendra suporti biznesi
• Transferim teknologjie
• Akses në burime
• Creative dhe innovation hub
• Qendra suporti biznesi
• Business incubator (virtual)
• Maker space
• Marrëveshja e spirales së trefishtë
• Fushata kombëtare
• Aktivitete dhe evente
• Klubi i sipërmarrësve të rinj
• Forume dhe mbledhje

BARLETI BUSINESS SUPPORT CENTER

Funksioni Overview

Business Support Center eshte e përkushtuar për të ofruar mbështetje cilësore dhe të besueshme të biznesit, duke ofruar zgjidhje të thjeshta dhe efektive për klientët tanë dhe duke dhënë aplikim konsistent të politikave dhe procedurave. Ne jemi në gjendje të ofrojmë përsosmëri shërbimesh duke forcuar vazhdimisht bazën tonë të njohurive dhe partneritetin me palët tona të interesit. Ne sjellim një gatishmëri për të pranuar dhe për të përmbushur sfidat në një mjedis pozitiv dhe proaktiv.

Shërbime dhe Mbështetje Overview

Në fokus të kësaj kategorie është biznesi i vogël dhe i mesëm (SME-të) dhe sipërmarrjet e reja, me një fokus të veçantë mbi grupin e startup-eve. Bizneset e këtij segmenti karakterizohen nga mungesa e ekspertizës në kompleksitetin e aktiviteteve që duhen ushtruar për të menaxhuar suksesshëm një biznes. Kjo dobësi e tyre vjen shpesh edhe si pasojë të kufizimeve që ato kanë në rekrutimi e një stafi të mjaftueshëm nga ku lind edhe nevoja që këto biznese kanë për të ngritur kapacitete në burimet e tyre të limituara njerëzore.

Qëllimi i kësaj kategorie shërbimesh mbështetëse për biznesin është të shërbejë si kanal marketingu për të thithur klientë të cilët më pas do të jenë konsumatorë të produkteve të ofruara në nën kategoritë e tjera. Ky dimension i kësaj kategorie nuk e përjashton komercializimin e saj nëpërmjet shitjes së paketave të ndryshme trajnuese.

Rrjetëzim dhe Komunitet

Kjo kategori do të synojë të ngrejë një databazë dhe një rrjet të gjerë në të cilin bizneset mund të gjejnë partnerë për të bashkëpunuar. BSC do të asistojë bizneset lokale të krijojnë kapacitete dhe mundësi për të funksionuar si furnitorë për kompani të mëdha brenda dhe jashtë vendit si dhe të hedhin hapat e parë drejt biznesit ndërkombëtar duke eksploruar tregje të reja.

Konsulencë dhe Ekspertizë

Kjo kategori do të ofrojë shërbime mbështetëse për biznese në faza startup-i dhe për biznese ekzistuese të cilat kanë nevojë për të zhvilluar më tej kapacitetet e tyre apo të cilat kërkojnë të eksplorojnë mundësi të tjera biznesi. Në këtë kategori shërbimet do të jenë të personalizuara (tailored) dhe kontaktet tashmë janë direkte. Shërbimet e ofruar në këtë kategori do të jenë në shitshme duke e bërë këtë paketë një nga burimet kryesore të të ardhurave të BSC-së.

Financim dhe Akses ne Fonde

Kjo kategori është e fokusuar në eksplorimin e mundësive që një biznes ka për të tërhequr financime. Gjetja e mënyrave më të përshtatshme dhe të favorshme për të mobilizuar kapitalin e nevojshëm për të mbështetur nevojat për investime të biznesit do të shoqërohet edhe me ekzekutimin e të gjithë procesit deri në marrjen e fondeve të nevojshme. Këtu përfshihen analizë te menaxhimit te investimeve, marrëdhëniet me investitorët, auditimin, konsultimin dhe menaxhimin financiar.

Trajnime dhe Rritje Kapacitetesh

Kjo kategori shërbimesh do të paraprihet nga një analizë e nevojave për trajnime të biznesit e cila do të synojë të identifikojë hendekun midis nivelit të dëshiruara te aftësive dhe nivelit aktual në biznesin tuaj

Iniciativa dhe Projekte

Që në konceptim BSC operon si një njësi aktive e cila ndërvepron me mjedisin që e rrethon, aktualitetin dhe vizionin dhe ambicien për të ardhmen e vendit. Në këtë prizëm BSC nuk qëndron pasive duke ndenjur në pritje që bizneset dhe sipërmarrësit të trokasin në derën e saj për ndihmë dhe mbështetje, por BSC guxon vazhdimisht dhe merr iniviativa personale për të aktivizuar ato grupe apo hapsira të cilat janë të marxhinalizuara por që kërkojnë vëmendje dhe ofrojnë potenciale për zhvillim dhe inovacion.

INOVATIVE LAB

Subject

Description

Subject

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Subject

Description

Subject

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Subject

Description

Subject

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Subject

Description

Subject

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Subject

Description

Subject

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Subject

Description

Subject

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ut tortor metus. Fusce sodales nunc velit, ac mattis sapien dapibus vel. Nulla faucibus ex tortor, dictum fermentum nulla blandit eu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ut tortor metus. Fusce sodales nunc velit, ac mattis sapien dapibus vel. Nulla faucibus ex tortor, dictum fermentum nulla blandit eu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ut tortor metus. Fusce sodales nunc velit, ac mattis sapien dapibus vel. Nulla faucibus ex tortor, dictum fermentum nulla blandit eu.

INICIATIVAT

PARTNERITETE

KONTAKT ME NE

ADRESA

Tiranë, Rruga e Kosovarëve,

(pranë Liqenit Artificial) Nd. 39, H.1, No.5, 1019

TELEFONI

+355 XX XX XXXX

+355 XX XX XXXX

EMAIL

email@domain.com

email@domain.com